"Tím již nic nebrání jejich blahořečení. V tuto chvíli se čeká na formální schválení předpokládaného termínu beatifikace, která by měla být v pražské katedrále 13. října 2012, Apoštolským stolcem," uvedla Česká biskupská konference.

Františkáni byli umučeni 15. února 1611 v klášterním kostele Panny Marie Sněžné. Z velké části to byli cizinci, kteří sem byli povoláni, aby v převážně protestantské Praze sloužili katolické menšině kázáními i příkladem řeholního života.

Jejich působení se však znelíbilo části pražské veřejnosti a řeholníci museli vytrpět občasné projevy nepřátelství. Jejich osud byl následně připomínán s úctou a snahy o jejich blahořečení začaly relativně brzy po jejich skonu. Přes několik pokusů nebyl jejich beatifikační proces v minulosti dokončen. Proces byl obnoven na žádost biskupů v roce 1992.