Právě jeho by ve vztahu k policii takřka vymazal z mapy, šéf resortu už by totiž kromě jmenování prezidenta do chodu policie nemohl příliš zasáhnout. Podle současné úpravy je to on, kdo např. zřizuje elitní celostátní útvary nebo kdo má pod sebou celé policejní školství.

Návrh přichází v době, kdy současný policejní prezident Petr Lessy s ministrem Janem Kubicem válčí nejen o svůj post, ale i o budoucí podobu policie, na které se dosud oba nedokázali shodnout.

A změny, které obsahuje zmíněný dokument, jdou daleko za hranice toho, o čem se spolu doposud přeli.

Krajská ředitelství by spadala přímo pod prezidium

Jedním škrtem totiž dokument např. ruší všech čtrnáct krajských policejních ředitelství a jakožto nově pojmenované „nižší územní útvary“ je zařazuje přímo pod prezidium.

Tím by se policie dostala do stavu před rozsáhlou reformou provedenou za ministrování Ivana Langra (ODS), nyní jsou všechna regionální ředitelství samostatnými jednotkami státu s vlastním rozpočtem, pravomocemi i odpovědností.

Lessy se v této souvislosti po svém loňském nástupu do čela policie netajil tím, že s reformou příliš nesouhlasí a že případnému zrušení čtrnácti samostatných účetních jednotek státu by se nebránil.

Bez Lessyho podpisu

Současný návrh nicméně zatím podpis Lessyho nenese. Jeho mluvčí Pavla Kopecká upozornila, že jde pouze o pracovní verzi, která vznikla na legislativním odboru prezidia a která bude vedení policie teprve předložena k posouzení.

„Teprve pokud by s ním prezident souhlasil, tak by materiál postoupil ministrovi vnitra, který by s ním mohl jít do vlády,“ vysvětlila Kopecká.

Zda jednotlivé návrhy razantně rozšiřující prezidentovy pravomoci současnému šéfovi policie vyhovují, nechtěla ve čtvrtek mluvčí předjímat.

„V tuto chvíli se k tomu nebude vyjadřovat, zatím s návrhem ani nebyl seznámen,“ zdůraznila mluvčí.

Faktem nicméně zůstává, že s posilováním svých pravomocí začal Lessy už teď, a to na úkor svých náměstků.

S účinností od začátku května jim totiž podle informací Práva odebral pravomoc jmenovat šéfy celostátních útvarů, tedy například ředitele citlivými informacemi nabité protikorupční policie nebo protimafiánského útvaru.

Nový návrh nemá příliš šancí

Jenže zatímco tuto změnu prezident mohl provést bez toho, aby se na to někoho ptal, nový návrh z dílny policejních legislativců reálnou šanci na úspěch příliš nemá.

Aby byl schválen parlamentem, musela by ho za svůj nejprve přijmout vláda, a tedy i ministr Kubice.

Jeho mluvčí Pavel Novák se k tomu ve čtvrtek nechtěl jakkoliv vyjadřovat, nicméně pravděpodobnost, že by Kubice s případným Lessyho návrhem v tomto znění souhlasil, se limitně blíží nule. Už v minulosti šéf resortu shodil ze stolu i mírnější Lessyho návrhy a např. s rušením samostatných krajských ředitelství zásadně nesouhlasí.