Úředníci nebudou smět podle kodexu v souvislosti se svým rozhodováním přijímat ani požadovat dary či jiné výhody pro sebe ani nikoho jiného. Budou také povinni oznámit jakoukoli nabídku nebo získání neoprávněné výhody. "Úředník a zaměstnanec veřejné správy se vyvaruje vztahů vzájemné závislosti a nepatřičného vlivu jiných osob (klientelismus, nepotismus), jež by mohly ohrozit jeho nestrannost," uvádí materiál, který předložil ministr vnitra Jan Kubice.

Cílem kodexu je jasné vymezení pravidel pro úředníky. "Aby bylo zřejmé, v jakých případech by se mohli dostat do střetu zájmů v případě výkonu veřejné moci a soukromých zájmů," vysvětlil ministr dopravy Pavel Dobeš na brífinku po jednání vlády.

Dobeš návrh vysvětloval, protože žádný ministr, pod nějž problematika spadá, na tiskové konferenci nebyl.

Součást protikorupční strategie

Materiál podle něj představuje "minimum v oblasti etiky z hlediska protikorupčních opatření" a jasně stanoví pravidla pro výkon veřejné moci. "Poukáže-li úředník a zaměstnanec veřejné správy oprávněně na neetické chování, nebude mít jeho jednání negativní důsledky v pracovněprávních vztazích," píše se v dokumentu.

Podle Dobeše se jedná o součást protikorupční strategie vlády, která má být doplněna ještě o další body, jelikož samostatně by tento dokument nic neřešil. „Takovýto dokument opravdu potřeba je,“ uvedl Dobeš na dotaz, zda byl etický kodex skutečně nutný. Od kodexu si slibuje, že se vedení ministerstev dozvědí "řadu informací", které jim umožní zlepšit vlastní fungování. "Samotná vymahatelnost, to se ukáže až v průběhu času," podotkl Dobeš.

Podobný materiál přijala už v roce 2001 tehdejší vláda premiéra Miloše Zemana, byl však stručný a obecný. "Tyto nedostatky byly hlavním důvodem pro přepracování návrhu," řekl Dobeš. "Kdyby to nebylo důležité, tak to vláda neschválí," doplnil Dobeše ministr obrany Alexandr Vondra (ODS).