Legislativní náměstek Martin Plíšek uvedl, že ceník bude součástí metodického pokynu pro nemocnice, který vymezí platby za služby nehrazené ze zdravotního pojištění, tedy například výběr lékaře. Metodický pokyn by mělo ministerstvo vydat do dvou týdnů.

Novinka začne platit od 1. června, třebaže v minulosti na ni mělo dojít již několikrát. Ceník měl být hotový už v březnu, platit měl původně začít v květnu.

Novinka už si našla řadu kritiků. Podle nich je připlácení za výběr lékaře na hraně zákona, jelikož znevýhodňuje neplatící lékaře. Ministerstvo ale současně se stanovením cen trvá na tom, že pacient, který si připlatí, nesmí předběhnout na operaci toho, který si nepřiplatil a léčení nezbytně potřebuje.

Možnosti výběru lékaře budou pro pacienty omezeny kapacitami pracoviště, nesmí být překročeno únosné zatížení lékařů. Nemocnice bude muset ceník vyvěsit, měl by obsahovat jména lékařů, kteří mohou daný zákrok provádět. Některé nemocnice už také sdělily, že výběr lékaře za příplatek nabízet nebudou.