"Věk k odchodu do důchodu se již řadu let prodlužuje a bude v blízké budoucnosti dosahovat 65 let. Jsou-li lidé do 65 let v kondici pracovat, je neadekvátní pochybovat o jejich schopnosti řídit," zdůvodnili svůj návrh senátoři ODS Jiří OberfalzerTomáš Grulich.

Povinné kontroly zdravotní způsobilosti běžných řidičů v 60 letech věku proto považují za přežitek.

"Zdá se mi to zbytečné a špatné," prohlásil Grulich. Poznamenal, že není ve střetu zájmů, protože požadované lékařské potvrzení už vlastní. Novelou se budou před dalším schvalováním zabývat senátní výbory dopravní a pro sociální politiku.

Řidiči by ušetřili

Novela by podle autorů předlohy nezatížila veřejné rozpočty, naopak řidiči v předdůchodovém věku by ušetřili za administrativní poplatek za vydání lékařského potvrzení.

Řidiči nyní musí podle zákona na prohlídku v 60 letech a následně v 65 letech a v 68 letech. Poté ji absolvují každé dva roky. Za prohlídku se platí a řidiči u sebe musí mít osvědčení, že ji absolvovali.

Její kritici například tvrdí, že jde o diskriminaci na základě věku, starší řidiči podle statistik působí méně nehod než mladší, protože řídí opatrněji. Navíc lékař při prohlídce nerozezná, že má člověk například pomalejší reakce než dříve.