Osm poslanců VV bude hlasovat proti vládě, tři pro, jeden se zdrží. Jako klub jste nejednotní.

Shodli jsme se na volném hlasování, je to otázka vědomí a svědomí jednotlivých poslanců. Osobně budu hlasovat proti, jelikož nevím, pro koho bych měla hlasovat. Mně se situace nelíbí, protože došlo k překreslení politické mapy a vláda chce svou legitimitu odvozovat z přeběhlíků. ODSTOP 09 jasně deklarovaly, že nepostaví vládu na přeběh­lících, premiér potom mluvil o poslaneckém klubu a nyní mu stačí volné radikály.

U poslanců Šťovíčka, ChaloupkyPetráně si myslím, že jde o podmíněnou podporu. Je to tak trochu bianco šek, protože nikdo neví, jestli se budou naplňovat všechny vládní priority. Stačí některé věci zdržovat, pro VV klíčové zákony se nestihnou projednat, atd.

Hovoříte o přeběhlících, oni ale tvrdí, že chtějí prosazovat program VV.

To je naprosto úsměvné. Poslanci VV byli zvoleni za stranu VV. Takto dostali hlas a takto měli hájit program.

V našem etickém kodexu, který dávaly dohromady Karolína PeakeLenka Andrýsová, se říká, že je nepřípustné, aby poslanec během volebního období změnil barvy. Tím ztrácí svoji legitimitu a má opustit mandát.

Kromě etického kodexu jste měli smlouvu o poslušnosti s pokutou 7,5 miliónu, kterou také nebral nikdo vážně.

Ta byla brána také jako jasná deklarace, že slovy Karolíny Peake se „nerozutečeme jako pytel blech“. Je to pro mě lidsky a politicky smutné, ale pevně věřím, že to pro VV může být nový začátek. A doufám, že dělení může být konečné.

Budete nyní hlasovat o některých návrzích společně s ČSSD, například o majetkových přiznáních?

Ano, chceme být konstruktivní opozicí. Nechceme se stavět proti věcem, které jsme na vládě prosazovali a jsou v souladu s programem VV. Nemáme ani problém podpořit některé zákony, které předkládá soc. dem.

V souvislosti s programem této schůze Sněmovny jsme mluvili o několika návrzích ČSSD, například souhlasíme s návrhem zakázat rozhodčí doložky u pracovních smluv či umírnit odměny ve státní správě tím, že se zastropují.

Často jsou návrhy ušity populisticky horkou jehlou, ale ty, u kterých budeme mít pocit, že mají smysl, se pokusíme protlačit do druhého čtení.

Co nepodpoříte?

Jde o zákon o ochraně ovzduší či nejnovější valorizaci důchodů, k čemuž proběhla vzrušená diskuse a nám se podařilo zabránit zmrazení penzí. Když jsme přistoupili na penzijní reformu, prosazovali jsme mezigenerační solidaritu, která by při snížené valorizaci mohla důchodcům výpadek vyrovnat. Mezigenerační solidarita vypadla, ačkoli ji měla ve volebním programu i TOP 09, což je naschvál ministra Kalouska za to, že zůstaly zachovány stravenky. V tuto chvíli tedy se zákonem máme problém.

Přijde hlasovat váš manžel Vít Bárta? Předpokládáte, že bude jako vy proti vládě?

Zatím jsem neměla čas o tom s ním hovořit, nevím, jestli přijde. Myslím si, že pokud by se v pátek dostavil, hlasoval by proti.