Krajský soud v Plzni dal Málkové za pravdu, odsuzující verdikt zrušil a Liškovou z případu vyloučil s tím, že je podjatá. „Hlavní líčení v této věci bylo velmi vzdálené tomu, jak má podle českého právního řádu vypadat,“ napsal krajský soud v rozhodnutí, které má Právo k dispozici.

Žalobu tak bude projednávat nový soudce od úplného začátku. Málková podle státní zástupkyně spáchala přečin násilí proti úřední osobě, když měla kopnout do hlavy policistku, která se ji snažila vyvést ze zakázaného prostoru.

Tuto verzi potvrdili i soudem vyslýchaní policisté, naopak sama aktivistka tvrdila, že si žádný kop neuvědomuje.

Tvrdě se chovali naopak policisté, tvrdí obhajoba

Obhajoba se opírala především o výslech další účastnice blokády, která policejní zákrok proti Málkové fotografovala. Ani na jedné ze 17 fotografií pořízených v inkriminované minutě není Málkové kop vidět a svědkyně k tomu řekla, že naopak to byli strážci zákona, kteří zasahovali neadekvátně.

A právě rozdílný přístup soudkyně Liškové k předloženým důkazům obhajoby spojený s průpovídkami a nepatřičnými poznámkami rozlítilo krajský soud.

„Ze zvukových záznamů pořízených v průběhu hlavního líčení vyplývá, že soudkyně dala již před tím, než ve věci vyhlásila rozsudek, najevo, co si myslí o věrohodnosti a úplnosti důležitého důkazního prostředku obhajoby,“ konstatuje krajský soud. Jednalo se zejména o pořízenou fotodokumentaci policejního zákroku.

Lišková snímky po jejich předložení zpochybnila se slovy: „přece by je tady příznivkyně obžalované nepředkládala, kdyby byl na nich zachycen kop“. A dál po podrobnějším zkoumání snímků prohlásila: „tady se nějak schyluje“, čímž podle krajského soudu jako by napovídala poškozené policistce, na kterém snímku má najít okamžik spojený s kopem.

Podle krajského soudu proběhly výslechy svědků ze strany Liškové neprofesionálně, kdy jim kladla otázky, ve kterých je už obsaženo, jak má vyslýchaný odpovědět.

Poukázal také na chybu protokolující úřednice, která nepořizovala protokol ze zvukového záznamu, nýbrž z toho, co sama slyšela v jednací síni, přičemž ne na všechno se přesně upamatovala. Například do výpovědi jedné svědkyně vnesla obhájcova slova.