V dokumentu z 12. dubna, který o zahájení řízení informuje vlastníka, ministerstvo píše, že dům vykazuje vysoké umělecké, urbanistické a architektonické hodnoty, které se významně podílejí na podobě Václavského náměstí, jednoho z nejvýznamnějších míst Pražské památkové rezervace.

Vlastník domu má až do ukončení řízení povinnost chránit dům před zničením a poškozením a každou případnou změnu vlastnictví musí ohlásit ministerstvu kultury. Tedy musí se k objektu chovat tak, jako by za památku prohlášen byl.

Dům na rohu Václavského náměstí a Opletalovy ulice chce jeho vlastník zbourat a postavit na jeho místě a přilehlém pozemku novou stavbu. Demolici domu, který je součástí pražské památkové rezervace, umožnil svým rozhodnutím památkový odbor magistrátu. Památkáři z ministerstva kultury sice tehdy shledali jeho stanovisko jako nezákonné a o půl roku později ho zrušili, to však bylo pozdě, protože podle správního řádu tak lze učinit do dvou měsíců.

Rozkladová komise MK proto toto rozhodnutí ministerských památkářů doporučila zrušit a tehdejší ministr kultury Jiří Besser tak učinil. V jeho konečném rozhodnutí stálo, že majitel domu stanovisko magistrátu "nerušeně a v dobré míře konzumoval po dobu více než šesti měsíců." Jeho investice by prý mohla být ministerským zrušením magistrátního rozhodnutí "vážně narušena, či dokonce zcela zmařena".

Ministr má hájit zájmy státu, nikoli investora

Proti bourání domu protestovali odborníci, upozorňovali na to, že ministr kultury by měl hájit spíše zájmy státu v oblasti památkové péče než zájmy soukromého investora.

Historikové umění podali podnět MK v lednu. V březnu ředitel odboru památkové péče MK Jiří Vajčner řekl, že se ministerstvo podnětem zabývat nebude, protože řízení o prohlášení domu za kulturní památku by stejně nemohlo zabránit demolici domu. Dodal, že smyslem prohlašování kulturních památek je zjistit jejich památkovou hodnotu, nikoli "regulovat úkony dle stavebního zákona".

Existuje ale právní názor, podle kterého platí, že i když se dům stane památkou až za rozběhnutého stavebního řízení, je tato skutečnost novým faktem, se kterým se musí všechny zainteresované strany vypořádat.