"Tresty převážně výchovné povahy byly ukládány v dolních sazbách, a to i v závažnějších případech,“ uvádí analýza na základě zkoumání 233 pravomocných rozhodnutí ve věcech úplatkářských trestných činů z let 2007 až 2009.

Zákony přitom podle zpracovatelů dávají soudcům do rukou dostatečně účinné nástroje k potírání korupce.

„Až na výjimky soudy důkladně nezohlednily všechny okolnosti určující stupeň nebezpečnosti činu pro společnost, zejména způsob a okolnosti spáchání činu, osobu pachatele, či jeho jednání po činu,“ uvádí se v tiskové zprávě, kterou představila Peake.

Zejména závažnější případy by přitom mohly být trestány přísněji nežli drobné delikty, neboť je u nich vyšší společenská nebezpečnost. Podle TIC je nejčastějším korupčním jednáním snaha uplatit policistu, aby přehlédl dopraní přestupek.

Na vyšetřování korupce vznikne speciální státní zastupitelství

Právnička TIC Radka Pavlišová uvedla, že u závažnějších činů bývají problémy s odposlechy. Ty jsou podle TIC často špatně odůvodněné a soud tyto často jediné důkazy nemůže brát v potaz. Excesy se pak podle analýzy vyskytují téměř výlučně u velkých závažných případů.

Podle Peake by mělo vzniknout specializované státní zastupitelství, které se bude zabývat právě korupcí. Mohlo by vzniknout již v průběhu příštího roku.