"Je naprosto nepřípustné, aby rozhodovaly správní úřady o ústavou zaručených právech občana," prohlásil Antl. Podle něj o zákazu pobytu může rozhodovat pouze soudce. Soudy podle Antala mají rozhodovat nezávisle, zatímco správní úřady by navrhovanou novelou přestupkového zákona z této praxe vybočily.

Spoluautorka novely a poslankyně ODS Ivana Řápková namítla, že již nyní mohou správní úřady omezit svobodu pohybu. Připomněla, že výtržníkům mohou zakázat až na rok návštěvu sportovních nebo kulturních akcí. V novele vidí Řápková "recept na přestupkovou recidivu" vzhledem k tomu, že pokuty řešením nejsou, neboť řada pachatelů přestupků je neplatí. Senátory ale nepřesvědčila.

Pokud novelu přes předpokládané veto Senátu znovu prosadí Sněmovna, předsedkyně senátní ústavní komise Jiřina Rippelová (ČSSD) chce navrhnout ústavnímu soudu její zrušení. Podporu ústavní stížnosti přislíbila i předsedkyně senátorského klubu TOP 09 a Starostové Soňa Paukrtová.

Novela by úřadům dala možnost uložit až tříměsíční zákaz pobytu za některé opakované činy, jako je prostituce, konzumace alkoholu nebo žebrání v místech, na kterých to zakazují obecní vyhlášky. Zákaz by mohly uložit jen lidem, kteří v obci nemají trvalý pobyt.