Varvařovský píše o tristních životních podmínkách dětí i nezákonnostech ze strany vedení zařízení. "Děti v zařízení jsou demotivovány, chybí jim sociální kontakt i odborná péče a výchovné problémy tak eskalují," uvedl ombudsman. Dodal, že vedení zařízení po kritice část věcí zlepšilo, zásadní problémy však i tak zůstaly.

Zařízení vzniklo pro děti cizinců, o které se jejich rodiče nedokážou postarat, které nemluví česky a mají traumata z minulosti. Ve skutečnosti však podstatnou část dětských klientů tvoří Slováci, v době ombudsmanovy návštěvy jich bylo 43 procent.

I další děti v zařízení sice mají formálně status cizinců, ale česky obvykle mluví. "Tyto jazykově i kulturně integrované děti nemají být v zařízení pro cizince, ale v běžných školských zařízeních," uvedl ombudsman. Nedostaly by se pak do izolace a navíc by mohly zůstat v kontaktu se svou rodinou. Když jsou v Permonu, je to obtížnější, protože se jedná o jediné zařízení svého druhu v zemi.

Ombudsman na chyby upozorňoval už před čtyřmi lety. Loni svolal setkání zástupců ministerstev školství, vnitra, sociálních věcí a Nejvyššího státního zastupitelství. Dohodly se, že se působení Permonu postupně utlumí a děti se dostanou do běžných školských zařízení. "Vzhledem k nečinnosti MŠMT však prakticky k ničemu z toho nedochází," uvedl Varvařovský.

Ministerskými úředníky podle něj nehnulo, ani když "vedení zařízení Permon nerespektovalo přímý pokyn státního zástupce k přemístění několika dětí". Pouze v zařízení udělali kontrolu a informovali, že vážné chyby nenašli.