"Osvědčení o státním občanství ČR vydané jmenovanému Úřadem městské části Praha 1 je nicotným aktem, kterým nelze prokazovat státní občanství ČR," přímo uvedl Petr Vorlíček z odboru tisku ministerstva. Vysvětlil, že matrika Prahy 1 je k tomuto rozhodování příslušná pouze v případě, že žadatel nikdy neměl na území ČR bydliště. To se však nestalo.

"Bylo zjištěno, že jmenovaný se zdržoval na území nynějšího okresu Děčín a Chrudim, avšak nelze však určit místo jeho posledního pobytu na území ČR. V těchto případech je příslušné Ministerstvo vnitra určit orgán místně příslušný k řízení o vydání osvědčení o státním občanství ČR," řekl Vorlíček.

Potomek šlechtického rodu Kinských, který žije v Argentině, se v Česku prostřednictvím více než 150 žalob na určení vlastnictví domáhá vrácení majetku, který byl jeho rodině po válce zkonfiskován v rámci Benešových dekretů. Kinský tvrdí, že konfiskace neproběhla v souladu se zákonem a tedy je neplatná.

Otázka je, jakou roli hraje v posuzování sporů o majetek právě občanství. Podle odborníků v podstatě žádnou, podstatná je pouze národnost. A právě s odůvodněním, že Kinský je národnosti německé, a nikoliv české, již soudy v několika případech nepravomocně rozhodly v jeho neprospěch.

"Pro tyto spory občanství nemá žádný význam. To vzhledem k tomu, že Kinský nežaluje podle restitučních zákonů, kde by občanství hrálo roli, ale tvrdí, že mu majetek nikdy nebyl řádně konfiskován," uvedl již dříve pro Právo právní expert Vladimír Mikule.