"Rozhodnutí o omezení akreditace magisterského studijního programu, tedy zákaz nebo povolení přijímat ke studiu, je ponecháno na rozhodnutí nového ministra či ministryně," uvedl tiskový odbor ministerstva. Vedení ZČU ale namítá, že rozhodnutí o přijímání nových studentů nemusí vydat ministr, nýbrž jen úředníci ministerstva.

Noví uchazeči se přitom mohou hlásit jen do 30. dubna, což je už jednou prodloužený termín uzávěrky přihlášek. Jak potvrzuje proděkanka práv na ZČU Petra Jánošíková, zájem nových potenciálních studentů o plzeňská práva je vysoký.

"Počty stále rostou, za měsíc o více než 200, řada lidí ještě vyčkává. Neměli bychom žádný problém naplnit první ročník,“ uvedla Jánošíková. Podle ní v současnosti fakulta registruje přes 500 přihlášek ke studiu včetně zaplacených poplatků, další stovky uchazečů podaly přihlášku, ale čekají na verdikt ministerstva, a proto dosud poplatek nezaplatily.

Fakulta chce přijmout 300 lidí do magisterského oboru právo a stovku na bakalářský obor veřejná správa. "Bez možnosti přijímat nové studenty nejsme rovnocenní, jsme nemocní. Bylo by to naprosto demotivující pro celý akademický sbor i pro ty studenty, to už by bylo jen na dojezd. Protože, kde je záruka, že za rok to bude nějak jinak," uvedla proděkanka.

Podle mluvčí ZČU Kamily Kvapilové fakulta chce nové studenty přijmout, i když vedení ZČU a její poradní orgány jsou podle ní jednotně proti. Zároveň však dodala, že rozhodnutí je autonomní věcí děkana práv. "V případě vydání zákazu přijímat ke studiu to zavazuje rozhodnutí děkana fakulty. Naše aktuální stanovisko tedy je, že děkan se musí řídit rozhodnutím ministerstva," uvedl tiskový odbor.