"Z analýzy dostupných studií vyplývá, že při použití satelitní technologie by byly dosaženy výhodnější ekonomické parametry než při použití technologie mikrovlnné," uvádí zpráva NKÚ.

Kontroloři upozornili, že ministerstvo dopravy do konce roku 2011 "nepřijalo konkrétní rozhodnutí o způsobu provozování stávajícího systému po roce 2016 ani konkrétní řešení dalšího postupu rozšiřování stávajícího systému výběru mýtného". Navíc hrozí, že zvolení mikrovlnné technologie prodraží i ve srovnání se satelitní technologií i další rozšíření systému.

Cena dále poroste

NKÚ vytkl ministerstvu i další prohřešky. Vedle opakovaného zvýhodnění mikrovlnné technologie nebyl vybrán "nejhospodárnější způsob uskutečnění projektu". Splněn nebyl ani záměr zpoplatnit dálnice, rychlostní silnice a silnice první třídy.

"Ke dni 1. září 2011 bylo zpoplatněno místo původně dohodnutých 2 581 km pozemních komunikací pouze 1 361 km, tj. 52,7 procenta," uvedl NKÚ. Kontroloři rovněž očekávají další navyšování celkové ceny v důsledku špatně nastavených smluv.

Máme dražší systém než Němci

Ekonomická efektivita mýtného systému zatím není podle NKÚ taková, jakou předpokládal investiční záměr.

"Podle dostupných studií Univerzity Karlovy je provozování mýtného systému v ČR dražší než v Německu nebo Rakousku," uvádí NKÚ s tím, že celkové parametry bude možné ověřit až po roce 2017, do kdy má provoz systému na starost společnost Kapsch.

Právě rozhodnutí o dalším rozvoji mýta je podle NKÚ jedním z klíčových opatření, které je potřeba rychle učinit.