Příloha dále obsahuje konkrétní informace o jednotlivých oborech, včetně délky a formy studia, školného. Přihlášky se obvykle přijímají do 20. března.

"Absolventi nástaveb mohou pracovat jako kvalifikovaní dělníci s předpokladem stát se mistry nebo se uplatnit zejména jako technologové," řekla Právu Markéta Růžičková z Národního ústavu odborného vzdělávání (NÚOV). Pracovníci s maturitou berou průměrně o více než tři tisíce korun měsíčně více, než vyučení.

V nástavbách zaměřených na podnikání, o něž je největší zájem, studenti získají základy, které potřebují pro vlastní živnost. Podmínkou k přijetí do nástavbového studia je vyučení ve stejném či příbuzném oboru.

Užitečné www.adresy
www.nuov.cz Národní ústav odborného vzdělávání: databáze středních a vyšších odborných škol, informace o uplatňování absolventů daných oborů.
www.uiv.cz Ústav pro informace ve vzdělávání, odkazy, registr škol.
http://imaturita.cz ukázky testových úloh s řešením, zkušenosti studentů, odkazy.
www.maturita.cz testové úlohy
www.msmt.cz v odkazu Střední školství je seznam schválených učebnic.
http://prace.statnisprava.cz spojení na státní úřady včetně úřadů práce.
www.skolaonline.cz vzdělávací portál, na němž jsou desítky užitečných odkazů například na jazykové školy, o přípravě na maturitu, o studiu v zahraničí.
www.ceskaskola.cz ostře polemické články ke školství, řada praktických informací.