Přesně 30 procent Čechů se podle průzkumu domnívá, že s korupcí mají co do činění téměř všichni veřejní činitelé. Dalších 44 procent jsou toho názoru, že je do ní zapojena většina těchto lidí. Negativní názor v otázce rozšíření korupce mezi veřejnými činiteli tak zastává 74 procent Čechů, což je o 13 procentních bodů více než před čtyřmi roky.

„Hodnota 30 procent představuje v dosavadních měřeních CVVM zatím nejvýraznější posun směrem k přesvědčení o všeobecné rozšířenosti korupce,“ komentovalo výzkumné středisko poslední výsledky.

Největším centrem korupčního dění jsou podle průzkumu politické strany. 81 procent lidí je přesvědčeno o nejvyšší nebo téměř nejvyšší míře korupce právě uvnitř partají. Další nedůvěryhodnou institucí jsou v tomto směru podle průzkumu ministerstva a centrální úřady (69 procent), stavební úřady (53 procent) a zdravotnictví (49 procent). Nejvíce naopak lidé důvěřují bankám a peněžním ústavům. 42 procent lidí je přesvědčeno, že v těchto oblastech nedochází k žádné nebo téměř žádné korupci.