14:51 - Ve čtvrtek soud znovu vyslechne poslankyni a hlavní svědkyni případu Kristýnu Kočí a také vlivného člena plzeňské ODS Romana Jurečka. On-line přenos jednání skončil. Děkujeme za pozornost.

14:48 -  Soudce nyní odročil jednání na čtvrteční ráno. Zároveň vynesl zásadní upozornění pro obhajobu obou obviněných.

Jaroslav Škárka

Jaroslav Škárka

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Uvedl, že už nyní upozorňuje na fakt, že pokud by uvěřil Bártově verzi příběhu, celá věc by mohla být překvalifikována na trestný čin podvodu a upřesnil to slovy, že by ze strany Škárky mohlo jít "o podvodné vylákání půjčky s cílem následné diskreditace pana Bárty".

Škárkovi by tak hrozil přísnější trest jeden rok až pět let. Nyní mu hrozí trest šesti měsíců až tří let.

Na Bártovu adresu uvedl, že v případě uvěření Škárkově verzi by i u něj mohlo dojít k překvalifikování věci, zůstalo by mu sice uplácení, ale v jiném odstavci (zřejmě proti úřední osobě, kterou je Škárka coby poslanec).

Pokud by došlo ke změně právní klasifikace, mohli by obhájci požádat o odročení jednání, neboť v takovémto případě mají ze zákona nárok na přípravu.

14:44 - Soudce poté řekl Škárkovi: "Jste si vědom toho, že mohlo jít o podvržený důkaz a že to může snížit vaši věrohodnost?"

Video

Soudce zvažuje překvalifikování trestných činů. Zdroj: Novinky.cz

Škárka reagoval jednoslovně: "Ano."

14:39 - Soudce následně pouští úseky nastíněné obhájcem Chudobou a žádá o opětovný výslech Škárky. Pokládá mu několik dotazů. Začal tím, jestli může říci, kdy nahrávku pořídil. Škárka uvedl, že je nadále přesvědčen, že záznam pořídil 29. března.

"To byla jediná schůzka, kterou jsem nahrával, takže nemůže jít o nic jiného," reagoval Škárka.

14:36 - Bártův advokát se nyní snaží znevěrohodnit datum pořízení Škárkovy nahrávky. Podle fotografií a videozáznamu prý plyne, že byl pořízen za denního světla, přičemž Škárka měl být loni na konci března u Bárty ve večerních hodinách, tedy za tmy.

Navíc se prý obhajobě na rozdíl od policie podařilo rozluštit dvě věty z části záznamu, kde je označen čas (délky záznamu) 23:54 a zní tam údajně věta "dobré ráno".

Obhájce Chudoba poukazuje i na vydání deníku Právo zaznamenané na nahrávce, které je ze dne 31. ledna 2011 a navíc prý rozluštil i Škárkovu větu, kde hovoří o účasti na jednom jednání mimo Prahu. To se prý uskutečnilo 27. ledna, tedy čtyři dny před vydáním natočeného výtisku Práva.

Advokát Chudoba tedy poznamenal, že nahrávka nevznikla loni 29. března (den převzetí peněz), nýbrž už 31. ledna.

14:23 - Soudce nyní předčítá výsledky policejní expertízy a na obrazovkách ukazuje fotografie pořízené kriminalistickými odborníky z této nahrávky.

Na fotografiích lze vidět části Bártova bytu i výtisk deníku Právo z konce loňského ledna, nikoli března.

14:21 - Soudce nyní nabízí k nahlédnutí analýzu Kriminalistického ústavu Policie ČR týkající se Škárkovy nahrávky z Bártova bytu z 29. března 2011, kdy mělo dojít k předání peněz. Rovněž také ukazuje nahrávací zařízení, kterým Škárka tehdy záznam údajně pořídil. Policejní experti potvrdili, že záznam mohl vzniknout tímto zařízením.

14:11 - Definitivně skončil výslech svědka Šlechty.  Předseda senátu na dotaz Práva dopředu avizoval, že dnešní jednání chce ukončit zhruba kolem patnácté hodiny.

13:56 - Jednu z posledních vět nahrávky, kde Šlechta Pertlíčkovi říká, že "Škárku už maj", vysvětlil svědek na dotaz obhájce tak, že tento poslanec už v té době spolupracoval s policií.

13:52 - "Celý náš rozhovor byl o tom, že jsem se pana Pertlíčka snažil přesvědčit, aby spolupracoval s policií a on stále požadoval zajištění bezpečnosti a vyřízení svých problémů," řekl před soudem k nahrávce Šlechta.

13:40 - Bártův obhájce předestírá Šlechtovi části přepisu zmíněné Pertlíčkovy nahrávky a vyptává se ho na některé citace. Sám Šlechta na dotaz advokáta uvedl, že nebyl v přímém styku s ÚOOZ, i když to prý na nahrávce tvrdí. S tímto útvarem podle jeho slov komunikovala PR manažerka VV Alena Maršálková, která mu prý o možné spolupráci řekla.

13:33 - Právě skončil záznam Pertlíčkovy téměř neslyšitelné nahrávky a následně se před soud znovu postavil Šlechta, který ji s ostatními přítomnými v jednací síni poslouchal.

13:21 -  Šlechta uvedl, že Pertlíček nabízel spolupráci policii (Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu) při vyšetřování aféry se sledováním politiků v Praze 1 a 11, na kterém se jako detektiv ABL osobně podílel.

Jednání údajně dopadlo tak, že Pertlíček prý po Šlechtovi požadoval, aby zařídil stažení advokátů zastupujících bývalou Pertlíčkovu manželku v jejich osobních sporech. Šlechta k tomu podotkl, že takové žádosti nemohl vyhovět, protože zjistil, že Pertlíčkově manželce nikdo žádné advokáty neplatí, takže se tedy s Pertlíčkem následně na spolupráci nedohodli.

Po skončení již druhého výslechu Šlechty nyní soud pouští záznam nahrávky dodané Pertlíčkem. Záznam není příliš srozumitelný.

Video

Josef Novotný u soudu: Věděli jsme, že je v klubu práskač. Zdroj: Novinky.cz

13:12 - Po hodinové přestávce pokračuje hlavní líčení opětovným výslechem Petra Šlechty, někdejšího středočeského dopravního policisty a nyní asistenta poslance Stanislava Humla.

Ten se má vyjádřit k nahrávce, kterou před měsícem odevzdal soudu detektiv ABL Pertlíček. Na té prý Šlechta tomuto pracovníkovi soukromé agentury nabízel, že se o něj postarají, pokud bude svědčit proti organizovanému zločinu, konkrétně údajně proti Bártovi a spol. Pertlíček dokonce uvedl, že mu na schůzce z loňského května Šlechta sdělil, že Škárku už získali.

12:03 - Jednání bylo na hodinu přerušeno, kvůli pauze na oběd.

12:01Bárta v reakci na Haškův výslech uvedl, že tento svědek buď jednal jako naprostý amatér anebo účelově. Narážel na tvrzení, že Hašek zaregistroval konkrétní osoby, které se pohybovaly kolem Škárkova vozu i policejní služebny v Horních Počernicích, ale nic z toho nezadokumentoval, přestože Škárku chránil právě kvůli možnému pronásledování.

11:59 - Výslech soukromého detektiva skončil.

11:52 - Při zajišťování ochrany Škárky bylo podle Haška během celé doby nasazeno zhruba deset lidí. Jejich služby si prý hradil sám Škárka.

Hašek na dotaz Bárty konstatoval, že práce mu byla zadána kvůli důvodné obavě, že může být Škárka někým hledáván či sledován.

11:45 - Hašek upřesnil že po celou dobu, kdy se Škárka skrýval, tedy podle něj 48 hodin, byl s ním. Účastnil se i několika tehdejších kontaktů a rozhovorů s médii.

Hašek upřesnil, kdo všechno se ve Škárkově skrýši s poslancem potkal - byli to Huml se svým asistentem Petrem Šlechtou, Kristýna Kočí, jeden novinář a PR manažerka VV Maršálková.

11:43 - Hašek opět vystupuje jako svědek Škárkovy obhajoby. Nyní na dotazy soudu upřesnil, že hned při prvním setkání slyšel o tom, že měl Škárka dostal obálku s penězi od Bárty, nicméně to neřešil.

Měl podle svých slov na starosti Škárkovu ochranu a byl to právě on, kdo prý Škárkovi nařídil nepoužívat platební a kreditní karty, aby nemohlo být nikým vypátráno místo, kde se poslanec nachází. Tímto zákazem Škárka dříve vysvětloval fakt, že z obálky se 170 tisíci od Bárty použil jednu pětitisícovku na osobní výdaje, protože prý měl nařízeno ochrankou nevyužívat svých karet.

11:41 - Hašek doplnil, že doprovázel Škárku i k policejní služebně v Horních Počernicích, kde poslanec podával již zmíněné trestní oznámení. Hašek si všiml, že jejich vozidlo i další auta "monitorovalo" pět až šest osob, které obhlížely i situaci a dění kolem této policejní služebny.

Na práci, tedy na ochranu Škárky, prý svědka podle jeho slov najal poslanec Stanislav Huml.

11:38 - Hašek popisuje, jak dva dny schovával s kolegy Škárku na neznámém místě, jak ukrývali a záměrně přemisťovali na různá místa Škárkovo auto i to, jak skupina asi čtyř či pěti osob vůz našla a prohlížela si jej.

11:35 - Po skončení výslechu Picka vypovídá Radek Hašek, který v době vypuknutí aféry s obálkami dělal osobní ochranku poslanci Škárkovi.

11:33 - Na dotaz Škárky, zda policista během podání vysvětlení odešel z místnosti, Picek uvedl, že ano. Šel si prý nechat opravit chyby. Jinak prý průběh podávání Škárkova vysvětlení přerušily "jen" telefonáty s nadřízeným a důstojníkem z prezidia. Prvnímu z nich volal Picek podle svých slov sám, druhý zase telefonoval jemu (Pickovi).

11:31 - Policista si podle svých slov nevzpomíná, že by mu Škárka s právníkem nabízel předání obálky obdržené od Bárty, aby ji zadokumentoval.

"Volal mi nadřízený i operační důstojník z policejního prezidia a chtěli vysvětlit situaci," přiznal svědek, že nešlo o normální případ, i když prý zmíněné telefonáty byly standardní. Soudce následně reagoval, zda je to normální, že takto vysvětluje nadřízeným podání trestního oznámení. Picek reagoval, že šlo o nestandardní oznámení a že je tedy zajímalo, proč Škárka na policii přišel.

Šlo prý o nejvýznamnější oznámení, jaké dosud řešil.

11:28 - Jako svědek nyní hovoří Milan Picek, policista, který v Horních Počernicích přijímal trestní oznámení poslance Škárky.

Podání se prý týkalo pronásledování Škárky, přijetí úplatku a urážky. Přítomný prý byl on, Škárka a jeho obhájce (předchozí svědek).

11:23 - Škárka zbavoval svědka mlčenlivosti pro každou otázku zvlášť, ať už ji kladl on sám anebo soudce Šott.

Video

Bártův smích v soudní síni

Jakmile se chopil slova Bártův obhájce Chudoba, odmítl jej mlčenlivosti pro jeho dotazy zprostit, což Chudoba podle svých slov považuje za neobjektivní. Totéž pak Škárka učinil i při následné otázce spoluobžalovaného Bárty, svědek na ni tedy nesměl odpovědět. Jeho výslech právě skončil.

11:16 - Někdejší Škárkův právník nyní vysvětluje, proč se svým klientem loni v dubnu podávali během dvou dnů totožná trestní oznámení nejprve na policii v Horních Počernicích a pak také na státním zastupitelství. Uvedl, že tehdy neměli důvěru k některým policistům, že by mohli být někým ovlivněni a naopak důvěřovali městským žalobcům jako garantům trestního řízení.

11:13 - Na dotaz soudce svědek uvedl, že přímo na obvodním oddělení policie v Horních Počernicích nabízeli, že tam předají obálku s penězi, které Škárka obdržel od Bárty. Policisté ji odmítli převzít, stejně jako následně lidé na Městském státním zastupitelství v Praze. Nakonec je prý Škárka předal pracovníkům protikorupční policie.

Svědek podle svých slov rovněž věděl o tom, že jednu pětitisícovku z obálky Škárka použil.

11:11 - Svědek podle svých slov tehdy vnímal bezpečnostní riziko vůči svému klientovi (Škárkovi). "Tehdy jsme si jasně uvědomili, že jeho oznámení může způsobit komplikace lidem, kteří jsou schopni tomu zabránit," uvedl právník.

11:08 - Na návrh obžalovaného Škárky má nyní vypovídat svědek Jiří Zahajda, advokát, kterého nyní zbavil Škárka mlčenlivosti kvůli vysvětlení okolností ze 4. dubna 2011, kdy Škárka podával trestní oznámení na policii v Horních Počernicích. Tam svědek doprovázel Škárku.

Právník uvedl, že Škárku v té době vůbec neznal, že jej na pomoc Škárkovi při podání trestního oznámení poslal šéf jejich advokátní kanceláře.

Vít Bárta (vlevo) a Jaroslav Škárka před soudem.

Vít Bárta (vlevo) a Jaroslav Škárka před soudem.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Svědek uvedl, že výslech tehdy probíhal poměrně nestandardně. Tamní policista jim prý řekl, že jde o velmi složitou věc a že se musí poradit s vedoucím, proto prý podání oznámení přerušil. Dozvěděli se, že se policisté v Horních Počernicích spojili s policejním prezidiem.

11:03 - Skončil výslech svědkyně Jankové.

11:01 - "Véčka v Plzni jsou béčkem ODSŠkárku mám pod kontrolou," upřesnila svědkyně Janková na dotazy Škárky někdejší vyjádření Jurečka. Doplnila, že VV měl prý mít Jurečko zvládnuté právě přes Škárku.

10:59 - Janková se vyjádřila i k nedávno zveřejněné části nahrávky pořízené Kristýnou Kočí, na které vede rozhovor s ministrem pro místní rozvoj za VV Kamilem Jankovským. [celá zpráva]

Na dotaz Bártova obhájce vysvětlovala jednu větu, jež zazněla z úst Kočí a v níž mladá poslankyně hovořila o "tatínkovi od Jirky".

Janková nastínila, že v minulosti, kdy vedl ODS nynější prezident Václav Klaus, se mu říkalo "papá Klaus". Od té doby se pojem "taťka, tatínek" prý používá ve spojení s šéfy ODS, a to i těmi regionálními. A zmíněný "tatínek od Jirky" je podle ní právě vlivný člen plzeňské ODS Roman Jurečko, přičemž oním Jirkou je tedy údajně s největší pravděpodobností míněn ministr Pospíšil.

10:51 - Janková přibližuje své tehdejší debaty s Rödlem, o němž se spekulovalo, že by mohl být lídrem VV v Plzeňském kraji, i když nakonec kandidoval za sdružení Občané.cz

Rödl jí prý řekl, proč vystoupil z ODS a proč do VV nevstoupil. "Proč bych šel do VV, když je to tam bude stejné jak v ODS, když tam vládne jeden člověk stejně jako v ODS, a tím je Jurečko," citovala svědkyně exprimátorova slova.

10:46 - Jurečko podle Jankové výrazně ovlivňoval regionální volební kandidátky ODS, už dopředu prý určoval, kdo na nich bude a kdo nikoli.

10:38 - Janková uvedla, že vnímala i mediální negativní kampaň vůči bývalému primátorovi Plzně Rödlovi a proti tomu, aby se stal šéfem regionální pobočky ŘSD. Všimla si i toho, že se prot Rödlovi veřejně postavili jak Jurečko, tak ministr spravedlnosti a šéf plzeňské ODS Jiří Pospíšil. Pokládala to za koordinovanou akci.

Díky mediálním kontaktům prý zjistila, že dehonestující inzeráty vůči Rödlovi v tamních denících prý zaplatil člen VV Tomáš Skala.

10:32 - Část Věcí veřejných v Plzni byla podle Jankové pod kontrolou ODS a především tamního vlivného představitele této strany Romana Jurečka. "Ten mi řekl, že se nemusím o VV starat, že to má pod kontrolou, a to včetně pana Škárky," podotkla svědkyně.

10:27 - Soud po přestávce začíná vyslýchat svědkyni Kateřinu Jankovou. Jde o svědkyni navrženou obžalovaným Bártou. Proto jí nyní klade rovnou dotazy Bártův advokát Oldřich Chudoba. Janková upřesnila, že má mediální a reklamní agenturu. Upřesnila, že se spolupodílela na regionální volební kampani ODS v Plzeňském kraji.

10:21 - Po výslechu Jirsy soud udělal jako vždy několikaminutovou přestávku pro kuřáky, kterou si už v první den hlavního líčení vyžádal obžalovaný Škárka.

Poslanec Jaroslav Škárka při jednání soudu

Poslanec Jaroslav Škárka při jednání soudu

FOTO: Vít Šimánek, ČTK

10:13 - Redaktoři Práva se během pauzy snažili položit šéfovi poslanců VV a obžalovanému Bártovi dotazy na aktuální politické dění, ale on se k tomu odmítl vyjádřit s tím, že dnes řeší pouze soud. Nechtěl nijak reagovat ani na informaci, že ministr dopravy za VV Pavel Dobeš odmítl podat demisi. "Ne, ne, ne. Nebudu se k tomu vyjadřovat," uvedl pouze Bárta. [celá zpráva]

10:11 - Jirsa na otázku obžalovaného Škárky upřesnil, že byl a je členem ODS a že v minulosti působil na pražském magistrátu. Dokonce jako člen mladých konzervativců podporoval Pavla Béma při kandidatuře na primátora Prahy v roce 2002. Připustil, že asi dvakrát či třikrát se potkal i s lobbistou Romanem Janouškem. Jirsův výslech skončil.

Bárta v reakci na Jirsovo vystoupení upřesnil, že je spolu seznámil René Poruba, kterého zná podle svých slov zhruba 20 let jako někdejšího studentského zástupce Masarykovy univerzity v Brně.

9:56 - Jirsa také popisuje, jak se účastnil loni 17. března jednání ŠkárkyBártou na ministerstvu dopravy kvůli tehdejším radikálním výrokům Škárky v článku pro Právo. Během této schůzky prý Škárka prohlásil, že právě řeší nějaké ekonomické problémy, na což Bárta údajně reagoval slovy, že to nebudou řešit před ostatními a odebrali se spolu do jiné místnosti.

Poslanec Věcí veřejných Vít Bárta (vlevo) s obhájcem Oldřichem Chudobou

Poslanec Věcí veřejných Vít Bárta (vlevo) s obhájcem Oldřichem Chudobou

FOTO: Vít Šimánek, ČTK

Jirsa připustil, že měl velmi vyostřené vztahy s PR manažerkou VV Maršálkovou, která prý vynášela informace zevnitř klubu do médií.

9:50 -  Jirsa upřesnil, že se od redaktorky Respektu dozvěděl o tom, že má Škárka dostávat pravidelné měsíční částky. Považoval to za vážné a "výbušné", proto se okamžitě kontaktoval s Bártou, který pak i s ním zamířil na osobní schůzku se Škárkou. Ten potvrdil, že komunikoval s novinářkou (která si rozhovor nahrála), ale popřel, že by mluvil o nějakém pravidelném měsíčním příjmu od VV.

Tomáš Jirsa před soudem.

Tomáš Jirsa před soudem.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

9:43 - Soud nyní bude vyslýchat svědka Tomáše Jirsu. Ten jako pracovník v PR působil v době aféry jako extérní mediální poradce VV. Připustil víceletý přátelský vztah s Vítem Bártou.

9:41 - Kundra na dotaz Škárky doplnil, že KočíŠkárka na něj tehdy působili tak, že jsou v určitém stresu. Výslech tohoto novináře právě skončil, teď se k němu vyjadřují obžalovaní.

Bárta například odmítl, že by posílal kolegy Babáka a Vysloužila s nějakými penězi za Škárkou, na což se ho prý loni Kundra ptal. Novinář totiž u soudu uvedl, že mu Škárka řekl, že peníze dostával od Bárty prostřednictvím zmíněných poslanců.

Poslanec Věcí veřejných (VV) Vít Bárta (uprostřed), místopředsedkyně Sněmovny a VV a Bártova manželka Kateřina Klasnová (vlevo) a Bártův obhájce Oldřich Chudoba přicházejí k soudu.

Poslanec Věcí veřejných (VV) Vít Bárta (uprostřed), místopředsedkyně sněmovny a VV a Bártova manželka Kateřina Klasnová (vlevo) a Bártův obhájce Oldřich Chudoba přicházejí k soudu.

FOTO: Vít Šimánek, ČTK

9:38 - Kundra prý z rozhovorů se Škárkou vyrozuměl, že obdržené informace o placení pravidelné renty za loajalitu chce poslanec zveřejnit, ale s určitým časovým odstupem.

9:32 - Kundra upřesnil, že prvotní informaci o pravidelném přísunu desítek tisíc do Škárkových rukou prý tento poslanec novinářům neřekl úmyslně, jen se podřekl.

9:24 -  Kundra upřesnil, že Škárka měl dostávat za loajalitu 55 tisíc měsíčně od září roku 2010. Taková částka prý padla při rozhovoru s tímto poslancem. Rovněž tam údajně padla zmínka, že podobnou měsíční rentu může dostávat i šéf VV Radek John a že může jít o částku 150 tisíc korun.

Kundra uvedl, že měl také několik schůzek s Kočí, přičemž na jedné z nich padla zmínka o možných pravidelných penězích pro Škárku, ale prý i pro další nejmenované poslance - u všech mělo jít o platby za loajalitu. "Převodový můstek měl být (Michal) Babák, který měl mít na starost finance," poznamenal Kundra.

Novinář Ondřej Kundra před soudem.

Novinář Ondřej Kundra před soudem.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

9:15 - Kundra popisuje, jak Škárka při loňských schůzkách s ním a kolegyní z redakce prozradil to, že mu vedení VV platí pravidelné peníze za loajalitu.

9:12 - Výslech poslance Novotného skončil. Jako svědek bude nyní hovořit redaktor týdeníku Respekt Ondřej Kundra.

9:09 - Novotný na dotaz Škárky uvedl, že po obdržení informace o tom, že Kočí dostala obálku, volal této mladé poslankyni proto, aby si ověřil, že je to pravda. Chtěl si to pak vyříkat osobně se všemi na jednání klubu a garantoval tehdy přítomnost Škárky, který ale nakonec na mimořádné jednání nedorazil. Údajně proto, že ho nikdo nepozval, Novotný tvrdí, že se o pozvání nynějšího obžalovaného postaral přes kolegu Humla.

Novotný podle Škárky při telefonátu s Kočí použil poté, co slyšel o obálce, větu, že "je to šílené". Kočí prý Novotnému podle jeho slov do telefonu řekla, že nastane "zemětřesení".

9:02 - Velký vliv na dění uvnitř poslaneckého klubu měla podle Novotného PR manažerka Alena Maršálková, mimo jiné jedna ze svědkyň, která tvrdí, že Bárta uplatil Kočí a Škárku. Zároveň je to v současnosti spolupracovnice posledních dvou jmenovaných a už loni podle Novotného slov měla blízko ke Kočí.

9:00 - Novotného štvalo, že je mezi členy klubu "práskač", který okamžitě po hlasování či jednání klubu VV vše vynesl do médií. "Někdo ty informace vynášel a my jsme nevěděli, co s tím," podotkl poslanec.

8:59 - Na dotaz státní zástupkyně Hany Vrbové nyní Novotný popisuje atmosféru uvnitř VV v posledních dvou letech. Zaznamenal prý, že se ve straně tvoří určitá "skupinka nespokojených". Do jedné z nich ho chtěl poslanec Huml rovněž zahrnout. Novotný ale připomněl, že není členem VV, nýbrž SNK-ED (Sdružení nezávislých kandidát - Evropští demokraté).

Novotný upřesnil, že na zmíněném loňském únorovém jednání klubu VV ohledně snížení platů zazněla z úst Víta Bárty věta: "Pokud má někdo z vás nějaké závazky, jsem vám k dispozici."

8:54 - Novotný po loňském dubnovém vypuknutí aféry požadoval, ať celou situaci kolem obálek vysvětlí Kočí se Škárkou na mimořádném jednání poslaneckého klubu VV. Škárkovu přítomnost prý vedení strany odmítalo, ale Novotný podle svých slov tlačil na to, ať tam tehdejšího výkonného místopředsedu strany pozvou, což se nakonec stalo.

8:51 - O obálkách s penězi se Novotný dozvěděl od poslaneckého kolegy Stanislava Humla, který mu prý řekl, že obálka byla odnesena na státní zastupitelství. Volal prý hned Kristýně Kočí, která mu potvrdila, že obálku obdržela a šla s ní na zastupitelství.

8:49 - Novotný se podle svých slov obával možných dopadů kvůli Bártově nabídce dorovnávat kolegům z VV platy. Sám sebe označil za naivního člověka, který prý ani jednou nepoužil svůj průkaz (senátora a později poslance) v tramvaji, vždy si raději koupil lístek. Nevyužíval podle svých slov ani další poslanecké náhrady.

8:44 - Novotný uvedl, že jednání provázela určitá nervozita. Doplnil, že se tehdy Bárta choval mecenášsky, což se mu nelíbilo. Tehdejší ministr dopravy prý kolegům nabízel finanční půjčky, jež by dorovnaly jejich snížené platy.

"Ohradil jsem se tehdy, že já sám nic nepotřebuji, žádné půjčky," podotkl Novotný s tím, že nebyl sám. Jmenoval kolegu Viktora Paggia a poslankyni Lenku Andrýsovou.
Novotný míní, že právě na zmíněné nabízení údajných půjček nakonec Bárta doplatil.

"Chápal jsem to jako velkorysost Víta Bárty, na kterou následně doplatil," konstatoval Novotný.  Prý ho "vyděsilo", že je Bárta příliš velkorysý.

8:42 - Jako první před soud předstoupil poslanec VV Josef Novotný, který má popsat loňské únorové jednání poslaneckého klubu strany, na kterém se řešilo snížení platů poslanců.

8:41 - Předseda senátu Jan Šott potvrdil, že v úterý se stalo pravomocným rozhodnutí o vyloučení jedné z přísedících, místo které je dnes připravena náhradnice, jež seděla v jednací síni už během celého minulého hlavního líčení.

8:38 - Soud právě zahájil druhé kolo hlavního líčení ve věci údajné korupce lídra VV Víta Bárty a někdejšího místopředsedy této strany Jaroslava Škárky. Jednací síň je jako obvykle zaplněna do posledního místa.

Bárta měl Kočí i Škárkovi dát peníze loni v březnu. Zatímco poslankyně měla údajně od Bárty obdržet půlmiliónový úplatek, Škárka měl dostat 170 tisíc korun. Kočí měla peníze dostat za loajalitu, Škárka za prosazování Bártových zájmů v plzeňské organizaci VV. Bárta trvá na tom, že poskytnuté peníze byly půjčkou. Kočí peníze předala notáři do úschovy, Škárka část obnosu použil.

Soudní senát v polovině března vyloučil z projednávání případu jednu z přísedících kvůli možné podjatosti. Žena se nelichotivě vyjádřila o poměrech na politické scéně i o pocitech ze soudního jednání. [celá zpráva]

Jednání je naplánováno na 4. až 6. dubna. Třídenní hlavní líčení má na programu výslech posledních zhruba deseti svědků, předložen bude též znalecký posudek Kriminalistického ústavu k nahrávce, kterou Škárka předal soudu při březnovém stání. Na tajném videu, které měl na záznamové zařízení ukryté v hodinkách pořídit v Bártově bytě 29. března loňského roku, má být zaznamenáno samotné předání údajného úplatku.

Bártovi hrozí za uplácení poslanců VV až šest let vězení, Škárkovi za přijetí úplatku až tři roky.