"Vázání v tuto chvíli nebylo možné provést jinak, než ho rozdělit na částku 600 miliónů korun z financování vysokých škol (investiční činnost) a 1,9 miliardy korun z regionálního školství na vázání mzdových prostředků," oznámilo ministerstvo, jakým způsobem hodlá naplnit vládní závazek uspořit 2,5 miliardy.

"MŠMT muselo toto nařízení vlády provést. Je to věc, kvůli které pan ministr Dobeš složil svoji funkci a já se s jeho krokem plně ztotožňuji. Rozhodně nechci být ten, kdo se podepíše pod snížení platů ve školství. Čekám pouze do nástupu nového ministra," uvedl Němec.

Další běžná agenda jako příprava státních maturit, příprava generální zkoušky celoplošného ověřování výsledků v 5. a 9. ročnících základních škol i práce na reformních zákonech o vysokém školství, budou pokračovat i nadále.