Strany se budou muset ke svému dílu přihlásit uvedením svého loga a nahlásit jeho umístění plánovanému Úřadu pro veřejný dohled nad hospodařením stran a hnutí.

Jestliže nepůjde o reklamu zadanou samotnou politickou stranou, která se na ní propaguje, pak musí ten, kdo ji nechal vyrobit, zveřejnit své autorství. A také je nahlásit novému úřadu. Všechny volební billboardy budou navíc očíslovány, aby byl o nich přehled.

Kdo by nesplnil oznamovací povinnost, hrozila by mu pokuta až 400 tisíc korun. Ještě o 200 tisíc korun více by měl zaplatit ten, kdo by zákon v tomto bodě porušil a ignoroval by nařízení Úřadu billboard odstranit.

Sobotka: Je to návrat zpět

Nový úřad má mít dvě hlavní role – dohlížet na regulérnost volebních kampaní a kontrolovat každoroční výroční finanční zprávy stran, které na jejich základě dostávají peníze od státu.

Strany a hnutí musí zprávy za předchozí rok vždy k 1. dubnu zaslat Sněmovně. Kontrolní výbor dolní komory jen probírá splnění formálních požadavků na zprávy, nemá pravomoc ani sílu například ověřovat sponzory či správnost zapsaných údajů.
Vznik nového úřadu ale může být jablkem sváru mezi koalicí a opozicí. Kontrolu výročních zpráv by podle něho mohl dělat buď NKÚ, nebo speciální sněmovní orgán.

Politické strany by se musely podrobit důkladné kontrole peněz na kampaň. Veškeré finance budou muset protéci výhradně přes zvláštní k tomu určený účet, což je myšlenka, o které hovoří již delší dobu i soc. demokracie.

Slevy se neutají

Podle Kubiceho plánu do tohoto účtu bude moci kdykoli úřad nahlédnout. Navíc peníze na něm uložené bude muset buď strana po volbách vybrat a účet zrušit, nebo si ho ponechá, ale peníze na něj bude možné jen ukládat. Vybírat půjde až při dalších volbách.

Každý, kdo zadá reklamu, ať strana, nebo i jednotlivý kandidát, který si v rámci strany vede vlastní samostatnou kampaň, bude muset hlásit veškeré své výdaje. Zveřejnit bude muset i každou slevu, kterou získal.

Do 60 dnů po volbách pak budou muset být všechny výdaje a obdržené dary, finanční i nepeněžité, sepsány a předány Úřadu. Zpráva o nich bude muset obsahovat sumu, kdo ji poskytl a co se za ni pořídilo.

„Nám chybí v zákoně limity pro volební výdaje politických stran, budeme je navrhovat. Chceme i zakázat sponzoring firem, který vidíme jako korupční riziko. Rádi bychom limitovali i maximální výši darů, které může poskytnout stranám fyzická osoba,“ prohlásil Sobotka. Jak dodal, návrh soc. dem. neodmítá, ale k podpoře bude trvat na úpravách.

Vlastní kapitolou budou výroční finanční zprávy, které každoročně předkládají povinně strany a hnutí do parlamentu. Na jejich odevzdání je vázáno vyplácení peněz ze státního rozpočtu.

Na rozdíl od současnosti, kdy strany musejí zveřejňovat příjmy, výdaje, dary i jejich dárce, nově by musely odhalit i své podíly ve firmách a příjmy z nich, majetek, vlastnictví akcií, závazky se jmény věřitelů, a třeba i zveřejnit seznam všech členů, kteří zaplatili na členských příspěvcích víc než 50 tisíc korun.