„Vláda čeká na konkrétní odborná stanoviska, zda je zákon v souladu s evropským právem,“ vyjádřil se k situaci premiér Petr Nečas.

Ze stejného důvodu bylo jednání přerušeno již před měsícem. Legislativní rada vlády doporučila návrh neschválit, protože odporuje evropskému právu. Sázkové a herní společnosti s většinou návrhů nesouhlasí a poukazují na časté právní změny v odvětví.

Návrh nového zákona počítá se zavedením daní ze sázkových her, místo dosavadních poplatků a odvodů. MF navrhlo 20% sazbu daně u jednotlivých sázkových her z částky, o kterou úhrn všech vkladů v jednotlivých sázkových hrách převyšuje úhrn vyplacených výher. U her provozovaných prostřednictvím technických herních zařízení obsluhovaných přímo účastníkem hry bude navíc denně hrazena částka 55 Kč za každé jednotlivé technické zařízení.

Daň ze sázkových her bude příjmem státního rozpočtu a rozpočtu obcí. V případě sázkových her provozovaných na technických zařízeních přímo účastníkem hry, půjde do rozpočtu obcí 80 % odvedené daně, u ostatních sázkových her 30 %.

Návrh zákona dělí sázkové hry na povolované a ohlašované. K povolovaným patří většina druhů loterií a jiných podobných her, včetně turnajů v karetních hrách.  Ohlašované hry, tedy spotřebitelské sázkové hry a tomboly, u nichž úhrnná výše výher činí více než 100 000 Kč.

Obce budou moci pomocí obecně závazných vyhlášek regulovat na svém území hry provozované pomocí technických zařízení obsluhovaných přímo účastníkem hry, kasinové hry, hru bingo a tzv. turnaje v karetních hrách malého rozsahu.