Navrhovaná úprava mění způsob stanovení výše náhrady za vyvlastnění. Dosud měl vyvlastňovaný jistotu, že získá náhradu nejméně 420 korun za čtvereční metr.

Nově by výše měla být stanovena podle skutečného stavu pozemku v době jeho ocenění pro vyvlastnění.

Před vyvlastněním bude investor moci navrhnout vlastníkovi pozemku cenu až o 100 procent vyšší proti jeho aktuální hodnotě.

Odvolávání kvůli ceně již nebudou stavby brzdit

Návrh novely také odděluje vyvlastnění a stanovení náhrady, což má zamezit průtahům při dopravní výstavbě.

Pokud se jedna ze stran odvolá proti výši náhrady určené soudem, na samotné vyvlastnění a na zahájení stavby to již nebude mít vliv.

Návrh dostanou na stůl poslanci.