„Vězeňství je v krizi, nemá peníze ani prostory. Stagnuje počet příslušníků vězeňské služby, problém je i s civilními zaměstnanci,“ konstatoval Zeman na základě výsledků studie, kterou zpracovalo Nejvyšší státní zastupitelství. To ze zákona vykonává nad věznicemi dozor.

Cestou, kterak odlehčit přeplněným vězením, by mohla být změna v rozdělení káznic, ze současných čtyř typů podle způsobu zajištění bezpečnosti či vnitřního režimu by měly nově fungovat jen dva typy vězení - věznice a věznice s nejvyšším typem zabezpečení.

FOTO: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

„Vedlo by to k rovnoměrnějšímu typu rozložení vězňů, teď se stává, že jedna věznice je přeplněná, zatímco další má volné kapacity, ale vězni se nemohou míchat mezi sebou. Takto by šlo vězně flexibilněji rozdělovat,“ vysvětlil Zeman.

Podle představ nejvyššího žalobce by měla skončit dosavadní praxe, kdy vězni nemusí pracovat. „Podle současné úpravy to není povinnost, takže je problém se zaměstnaností. Dost věznic má už nyní výrobní prostory, což je povzbudivá zpráva. Inspirovat se můžeme třeba v Rakousku, kde mají justiční instituce povinnost odebírat od vězňů nábytek. Povinné zaměstnávání je dobrá cesta,“ dodal Zeman s tím, že vězeňství potřebuje koncepční změny.

Žádné automatické propouštění

Větší pozornosti by se mělo podle Zemana dostat i institutu domácího vězení, který byl sice přijímán s velkou slávou, v současné době je ale v tomto typu trestu jen 208 odsouzených v celé České republice. „Nyní by měl být spuštěný projekt na dvacet náramků, pomohlo by také, kdyby Probační a mediační službě, která kontroluje tyto lidi, mohly pomáhat další bezpečnostní složky,“ doporučil Zeman s tím, že je jen otázkou času, kdy bude tento typ trestu využíván častěji.

Nadšený nebyl Zeman ani z návrhu, že by vězni mohli být automaticky po odsezení si části trestu propuštěni na svobodu, což by mělo pomoci ulevit přeplněnosti věznic. „To by mohlo vést automaticky k jakési inflaci trestů, kdy by státní zástupci rovnou navrhovali třeba o třetinu vyšší trest,“ zakončil Zeman.