Obecním zastupitelům a starostům důvěřuje shodně 59 procent lidí, hlavě státu 53 procent.

Krajská zastupitelstva a hejtmani se těší důvěře 39 procent veřejnosti. Senátu důvěřuje 23 procent občanů, vládě 21 procent a vůbec nejmenší důvěře se u veřejnosti těší Sněmovna. Poslancům věří 17 procent lidí.

Důvěra ústavním institucím (v procentech)
 leden 2012
únor 2012
březen 2012
Prezident
57
56
53
Vláda24
2321
Sněmovna17
16
17
Senát
24
22
23
Krajské zastupitelstvo
3837
39
Obecní zastupitelstvo
5858
59
Starosta -5859
Hejtman
 -39
39
 zdroj: CVVM

Trvale velmi nízká je rovněž celková spokojenost s politickou situací. Nespokojenost deklaruje 73 procent lidí, opačný názor má pět procent veřejnosti. Zbývajících 19 procent pak nezastává jasný názor.

„Spokojenost s politickou situací vyjadřují mírně častěji respondenti, kteří svoji životní úroveň považují za dobrou, ekonomicky aktivní a přívrženci ODSTOP 09. Mezi nespokojené s politickou situací se častěji řadí sympatizanti KSČMČSSD,“ uvádí průzkum.

Spokojenost s politickou situací je již několik měsíců na historickém minimu.