Důvodem nízké porodnosti je podle názoru téměř třetiny veřejnosti špatná finanční situace mladých rodin. Téměř čtvrtina Čechů pak vidí za snižující se porodností nedostatečnou sociální podporu pro rodiny s dětmi. Jako další důvody respondenti uvedli kariérismus, velké náklady spojené s výchovou dětí či obavy z budoucnosti v době ekonomické krize.

Z průzkumu rovněž vychází, že téměř devět desetin veřejnosti je rovněž toho názoru, že v ČR neexistuje dostatečná vládní rodinná politika. Rodinu vnímá více jak devět desetin Čechů jako nejdůležitější součást zdravé a fungující společnosti.

Existuje v ČR dostatečná vládní rodinná politika?
Ne
62,7 procenta
Spíše ne
21,9 procenta
Spíše ano
6 procent
Nevím
4,8 procenta
Ano
4,6 procenta
Zdroj: SANEP

Podle průzkumu v ČR převládá konzervativní vnímání rodiny coby základu státu potažmo společnosti a ideálu partnerského soužití. Nicméně, jak vyplývá z oficiálních statistik Českého statistického úřadu z roku 2011, míra rozvodovosti, konkrétně 46,2 procenta manželství, je dlouhodobě velmi vysoká.

Jak vyplývá z údajů Českého statistického úřadu, loni se meziročně narodilo v Česku o 8500 dětí méně. V roce 2010 se jich narodilo 108 700.