„Ačkoliv je tento odborný posudek hotový již od roku 2009, společnost Eurovia jej nikdy ŘSD oficiální cestou neposkytla. To považuji za vážné porušení zákona, smlouvy a poškození investora,“ dodal šéf ŘSD.

„Eurovia na jedné straně nyní veřejně tvrdí, že zvlnění nezpůsobila ocelárenská struska, ale na druhé straně se právě kvůli nasypané ocelárenské strusce do zvlněné dálnice soudí se svým dodavatelem tohoto materiálu o více než 30 miliónů," dodal ŘSD René Poruba.

ŘSD se s posudkem seznámilo v rámci soudního spisu při sporu, který Eurovia vede právě s dodavatelem ocelárenské strusky. V posudku je uvedeno, že struska způsobuje "objemovou nestálost". Nadto se v posudku výslovně doporučuje „objemově nestálé materiály odstranit a nahradit vhodným štěrkovitým kamenivem.“

Eurovia výsledky tohoto posudku podle své mluvčí Petry Kučerové veřejně prezentovala na tiskové konferenci loni v listopadu. Důvodem pro zvlnění podle ní je skutečně použití nevhodného materiálu. Využití tohoto materiálu do náspu dálničního tělesa podle firmy nařídilo přímo ŘSD, uvedla ČTK s odkazem na mluvčí společnosti.

Posudek mluví jasně, tvrdí ŘSD

Sám zhotovitel v návaznosti na závěry posudku v uvedeném soudním řízení výslovně uvádí, že došlo k porušení smlouvy o dílo, konkrétně, že "materiál (struska) ... neodpovídá svými vlastnostmi projektové dokumentaci, Technickým kvalitativním podmínkám, Zvláštním technickým kvalitativním podmínkám neboť vykazuje objemovou nestálost, která je příčinou reklamovaných nerovností na předmětném úseku D47.“

Na devět kilometrů dlouhém úseku silnice mezi Ostravou a Bohumínem reklamuje ŘSD 901 závad. Společnost Eurovia tvrdí, že za problémy je špatná údržba.