Hrubou státní zástupce viní z toho, že v roce 2006 podepsala za radnici smlouvu k výstavě polyfunkčního domu na náměstí Míru v prostoru bývalého vojenského areálu. Jenže areál získalo Brno bezúplatným převodem od ministerstva obrany s tím, že nebude využit komerčně. Firma Wilson Properity však zde chtěla postavit dům s desítkami bytů a službami.

Starostka se hájila tím, že se firma zavázala dekontaminovat celý prostor, což by jinak přišlo na několik milionů korun.

„Jako starostka jsem se neúčastnila žádných jednání. Cítím se nevinná a nemám pocit, že bych se zpronevěřila svému úřadu. Vždy jsem chtěla, aby Masarykova čtvrť měla něco dobrého, co bude sloužit všem lidem. Celá kauza mě lidsky poškodila,“ hájila se před soudem Hrubá.