"Navrhované zvýšení představuje nezbytné minimum, které samo o sobě bez hledání dalších úspor uvnitř systému veřejného zdravotního pojištění nepokryje celkový predikovaný nárůst nákladů na zdravotní péči," uvádí se ve zprávě pro vládu.

Průměrný počet osob, za něž bude stát v příštím roce hradit pojistné, by měl být 6,1 miliónu měsíčně. Celková platba ze státního rozpočtu za celý rok za ně by po navýšení činila 56,5 miliardy korun, to je zhruba o 3,586 miliardy víc než letos. Zdravotnictví spotřebuje ročně kolem 300 miliard, z nich většinu spravují zdravotní pojišťovny.

Systému bude letos chybět 3,5 miliardy korun

Zákon umožňuje vládě stanovit vyměřovací základ s přihlédnutím k vývoji průměrné mzdy. Ta vzrostla v letech 2009 až 2011 ročně v průměru o 2,7 procenta. Pojistné za státní pojištěnce naposledy stouplo k 1. lednu 2010.

Ze zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven na letošní rok vyplývá, že celková bilance systému bude minus 3,5 miliardy. Pokud se započtou i mimořádné vlivy, může propad dosáhnout až minus 6,3 miliardy, z toho dopad zvýšené DPH zhruba 3,6 miliardy.