„Nedůvěru k EU i k EP vyjadřují častěji občané starší, lidé se vzděláním bez maturity, občané špatně materiálně zajištění a zejména lidé levicově orientovaní, především stoupenci KSČM. Je zajímavé, že nejčastěji důvěru Unii vyslovují příznivci ODS, tedy strany, která se ve vládě k EU staví nejkritičtěji,“ konstatoval STEM.

Důvěra Čechů v Unii se až do roku 2009 pohybovala mezi 50 a 60 procenty, šedesátiprocentní byla například během českého předsednictví EU v roce 2009. Od roku 2009 začala také klesat důvěra v europarlament.

 Důvěra veřejnosti v EU

Důvěra veřejnosti v EU

FOTO: ČTK

Unii poprvé důvěřovala méně než polovina lidí před rokem. „Od té doby se sestup pouze zmírnil, ale zatím nezastavil. Nepříznivý výsledek můžeme dát do souvislosti např. s výrazným nárůstem pochybností české veřejnosti o demokratickém a efektivním fungování EU, který jsme zaznamenali na sklonku minulého roku,“ uvedl STEM.

STEM provedl výzkum mezi 22. únorem a 3. březnem na souboru 1096 respondentů.