Termín vícerychlostní Evropa, o němž doposud hovoří zejména politologové coby o Evropské unii, jejíž členové jsou na různé úrovni integrace, premiér nahradil souslovím „flexibilní či variabilní geometrie“.

„My již žijeme ve vícerychlostní Evropě,“ uvedl Nečas, který připomněl, že ne všechny členské státy Unie jsou v Schengenském prostoru či eurozóny. Všechny rovněž nevyužívají stejný poměr zemědělských dotací, či výhod i úskalí společné zahraniční i bezpečnostní politiky.

Nestane-li se evropská sedmadvacítka v budoucnu unitárním státem, nezbyde podle Nečase než stavět právě na flexibilním a variabilním uspořádání, díky němuž bude EU konkurenceschopná.

Nezbytná je proto i liberalizace trhu a služeb, byť je zatím "v nedohlednu" a měla být provedena již počátkem 90. let.