Pane předsedo ČSSD, v Praze i jiných městech se uskutečnily protivládní demonstrace. Jak by na tento protest měla vláda reagovat?

Mrzí mě, že je tady snaha ze strany vlády demonstrace, které proběhly 15. března večer, bagatelizovat. Myslím si, že je to jasný signál rostoucího sociálního napětí a frustrace ve společnosti. Lidé jsou ve stresu ze zveřejňovaných plánů vlády na další a další reformy, které vnímají jako nespravedlivé.

Je to vážný signál toho, že ve společnosti roste napětí. Vláda by na to měla reagovat, začít komunikovat, vzdát se své arogance a nepodceňovat sociální dialog. Jinak je možné, že tyto sociální konflikty se budou v příštích měsících dále stupňovat, a to si myslím nikdo nepřeje.

Rozhodli jste se absolvovat třetí pokus o vyslovení nedůvěry vládě. Není to už trochu zbytečné, opět se takto marně snažit shodit vládu?

Řada věcí, které děláme v Poslanecké sněmovně, může vyznívat marně. Nicméně my jsme povinni takto postupovat. Jednáme jménem našich voličů a jménem veřejnosti, která je velmi nespokojena s tím, jak současná vláda funguje. S Topolánkovou vládou lidé nesouhlasili, ale Nečasovu vládu lidé nenávidí.

Bilance Nečasovy vlády je velmi tristní. Stagnuje ekonomika, roste nezaměstnanost, klesají reálné mzdy, budou klesat reálné důchody. Jsme v situaci rozvalu fungování úřadů práce, v rozvalu je také čerpání prostředků z EU. Vládě nedůvěřuje 78 procent občanů a jenom 16 procent lidí je spokojeno se současnou politickou situací v ČR. Zdá se, že vláda těžko může klesnout ještě hlouběji. Soc. dem. usiluje o to, aby Nečasova vláda co nejdříve skončila a vytvořili jsme cestu k novým volbám a ke změně situace v naší zemi.

Pokud bude třetí pokus o vyslovení nedůvěry kabinetu neúspěšný, jste připraveni, podle situace, vyvolat takové hlasování v budoucnu znovu?

Jarní hlasování má výhodu v tom, že pokud by vláda padla nyní, tak máme šanci spojit volby do Poslanecké sněmovny s volbami do krajů a Senátu. Na to, aby padla Topolánkova vláda, jsme nakonec museli hlasovat celkem pětkrát. Teď hlasujeme potřetí. Platí tedy, že soc. dem. bude využívat tento nástroj, který má opozice k dispozici. Jakmile proto uvidíme další vhodnou příležitost, přijdeme s hlasováním o nedůvěře vládě znovu.

Hovoříte o podzimním termínu předčasných voleb do Sněmovny jako o ideálním. Bylo by pro vás přijatelné spojení sněmovních voleb s přímou volbou prezidenta na počátku příštího roku?

Podzimní termín je ideální i pro veřejné rozpočty, protože bychom ušetřili finanční prostředky. Totéž platí i pro prezidentskou volbu. Ano, v případě, že by se nám nepodařilo vládu svrhnout teď na jaře a padla by až na podzim, pak je možné uvažovat o sloučení s jedním ze dvou termínů, ve kterých se odehraje přímá volba prezidenta republiky. Nebo budou nové volby později, během roku 2013.

Za nejhorší pro ČR bychom považovali, kdyby tato vláda devastovala veřejný sektor a veřejné služby až do roku 2014. Oč později přijde šance na nápravu situace a poměrů, včetně daňové, rozpočtové a sociální politiky, o to obtížnější bude situace nové vlády.

Zmínil jste pád Topolánkovy vlády. Ovšem výnos z tohoto kroku byl pro ČSSD poněkud nízký. Obdrželi jste ve volbách 22 procent hlasů a skončili v opozici. Půjdete do toho rizika, že vám třeba opět voliči shození kabinetu spočítají?

Myslím, že slovenské volby ukázaly, že je možné porážet podobné pravicové slepence s lepším volebním výsledkem, než měla soc. dem. v roce 2010. Tehdy byl problém s ústavní změnou. Ústavní soud znemožnil konání předčasných voleb v původně zamýšleném a politicky dohodnutém termínu. A na přechodné období vznikla vláda Jana Fischera a řada lidí zapomněla na ty své bezprostřední, nejhorší dojmy z fungování pravicové vlády Mirka Topolánka.

Pak se tady objevili falešní proroci typu Věcí veřejných, kteří vzbudili očekávání, ale vyvolali obrovské zklamání. Myslím si, že ta situace se nebude opakovat. Zejména proto, že teď už tady máme nezpochybnitelný nástroj v rámci naší ústavy − možnost rozpustit Poslaneckou sněmovnu a vyvolat v relativně rychlém termínu nové volby.

Jsem přesvědčen, že pokud by se nám podařilo vládní koalici rozklížit a vládě vyjádřit nedůvěru, najde se široká shoda mezi politickými stranami na tom, že nové volby v co nejkratším termínu jsou pro ČR nejlepším řešením.

Celý rozhovor s Bohuslavem Sobotkou, kde se rozebírají i otázky spolupráce ČSSD s komunisty, vztahy s bývalými předsedy Paroubkem a Zemanem, či pozice strany před prezidentskými volbami, si můžete přečíst v sobotním vydání deníku Právo.