Průzkum ukázal, že tři čtvrtiny české populace mají obavy ze zadlužení občanů i státu.

Zadluženost ČR jako státu je spíše vysoká podle dvou pětin lidí. Za velmi vysokou ji označilo 37 procent respondentů. Celkem 14 procent dotázaných vnímá míru zadlužení státu jako odpovídající. Současnou zadluženost státu statisticky významně častěji vnímají jako velmi vysokou voliči KSČM a lidé ze střední Moravy. Jako spíše špatná je zadluženost ČR častěji vnímána také na severovýchodě republiky.

„Pokud ale jde o vnímání zadluženosti státu, situace se v posledních dvou letech mírně vylepšila," uvedlo CVVM. "Míra zadlužení je statisticky významně častěji shledávána odpovídající lidmi s orientací na pravý střed politického spektra. Z hlediska regionů je zadluženost vnímána nejlépe ve středních Čechách, nejhůře naopak v severozápadním regionu," uvedlo CVVM.

Pro třetinu lidí je zadluženost občanů velmi závažný problém. Podle další téměř poloviny občanů jde o problém závažný. Dohromady 15 procent dotázaných v zadluženosti občanů nespatřuje problém.