Poslanci odsouhlasili návrh novely v únoru navzdory nesouhlasu ministra životního prostředí Tomáše Chalupy. Přiklonili se tak k pozměňovacímu návrhu poslance Jana Bureše (ODS). Podle něj by firmy od roku 2015 nemusely za emise oxidu siřičitého, oxidů dusíku a těkavých organických látek platit vůbec nic.

Původní vládní podoba novely přitom počítala s postupným zvyšováním poplatků mezi roky 2017 až 2021 až na 3,5 násobek nynější sazby. Poté se měly z roku na rok zvýšit dvojnásobně.

Senátoři se tak vrátili k původnímu návrhu, podle nějž se mají poplatky za znečišťování zvyšovat. "Navrhujeme, aby látky, kterých se to bude dotýkat, byly jenom čtyři, na rozdíl od současných 20," uvedl ve čtvrtek Chalupa s tím, že vliv zbylých 16 látek nemá na životní prostředí tak zásadní dopad.

Za emise prachu se tak v letech 2013 - 2016 má platit 4200 korun za tunu, poté by se měl poplatek zvýšit až na 14.700 korun v roce 2021. Za emise oxidu siřičitého by se měly poplatky zvýšit z 1350 korun v roce 2013 na 4900 korun za dalších osm let. Za vypouštění oxidů dusíku by měly firmy platit až 3900 korun, za emise těkavých látek až 9800 korun za tunu.

Motivace pro podniky

Podle Chalupy jde především o to motivovat velké podniky k ochraně ovzduší. "Jsem hluboce přesvědčen, že otázka vhodné kombinace poplatku a motivace je něco, co má smysl a co není útokem na český průmysl," řekl ve čtvrtek Chalupa. "Jsem přesvědčen, že tento zákon není pro podniky likvidačním," dodal.

Jak ve čtvrtek dopoledne ministr zdůraznil, novela nepojednává pouze o emisích velkých firem, ale i o znečišťování ovzduší způsobeným dopravou či domácnostmi. "Poplatky jsou významnou částí tohoto zákona, ale ne jedinou," uvedl Chalupa.

Součástí novely zákona je také nařízení povinných revizí kotlů na tuhá paliva. Do deseti let by tak lidé měli mít pouze kotle splňující třetí emisní třídu.

Novela pojednává také o zavedení nízkoemisních zón ve městech. Chalupa navrhl zavedení tzv. kompenzačního opatření. Pakliže by v oblastech se zhoršenou situací v životním prostředí měl být umístěn "nový zdroj" emisí, bylo by tak možné jen za potvrzení určitých kompenzací, aby nedošlo k jejich navýšení. Měl by se také podle něj více prosazovat individuální přístup k jednotlivým subjektům.