"Zákon je cenným příspěvek k tomu, jak odbřemenit soudy," uvedl na čtvrtečním jednání horní komory Pospíšil. Senátoři se shodli v tom, že je norma potřebná, někteří z nich k ní ale měli výhrady.

Například Jiří Čunek (KDU-ČSL) a Jiří Dienstbier (ČSSD) upozorňovali na určitou "dvojkolejnost" zákona. Mediátoři, kteří jsou zároveň advokáty, totiž budou skládat zkoušku před komorou, která bude mít i sankční pravomoc. Ostatní zprostředkovatelé smíru budou v těchto záležitostech spadat pod ministerstvo spravedlnosti. "Nezakládá se ale zásadní rozdíl ve výkonu činnosti mediátorů - advokátů a mediátorů - neadvokátů," soudí Dienstbier.

Pospíšil rozdíly obhajoval. "Úprava nezaloží dva typy mediací," řekl. Pokud by nad mediátory - advokáty dohlížel stát, mohl by podle ministra své postavení zneužívat. Mohl by například vyvíjet nátlak na advokáta, který zastupuje klienta ve sporu proti státu.

Mediace představuje metodu řešení konfliktů za asistence třetí neutrální strany, mediátora, který pomáhá ke smírnému vyřešení sporu. Závěrem mediace by měla být pro obě strany přijatelná dohoda. Podle ministerstva spravedlnosti je toto řešení konfliktů rychlejší, protože lidé nemusí čekat na soudní jednání. Mediace by měla být placená, přesto bude levnější a psychicky méně náročná než soud.