Naposledy byl celkový přírůstek záporný v roce 2002, od roku 2003 pak až do loňska množství obyvatel v Česku nepřetržitě stoupalo. Podle posledního průzkumu činil přirozený přírůstek v roce 2011 zhruba 1800 lidí.

Přitom se ale loni narodilo o 8,5 tisíce méně dětí (108,7 tisíce) než v předešlém roce. Potvrzuje se tak stále snižující se počet narozených dětí. „Počty narozených dětí klesaly již tři roky za sebou od roku 2008, kdy vrcholila nedávná vlna zvýšené porodnosti. Ovšem pokles v roce 2011 byl výrazně vyšší než za předchozí dva roky dohromady,“ stojí ve zprávě ČSÚ.

"Přirozený přírůstek se v příštích letech výrazně sníží a dostane se zřejmě do záporných čísel. Očekáváme, že počet narozených bude nižší než počet zemřelých, takže začneme přirozeně vymírat," řekla ČTK vedoucí oddělení demografie ČSÚ Terezie Štyglerová.

Situaci podle ní může ovlivnit příchod migrantů. Těch přišlo do Česka v loňském roce o 1241 víc než v roce 2010 a migrace se tak z 90 procent podílela na celkovém přírůstku obyvatel Česka. Podle údajů z Informačního systému evidence obyvatel ministerstva vnitra přibylo díky zahraniční migraci v loňském roce 16,9 tisíce obyvatel, přičemž 22,6 tisíce osob do Česka přišlo ze zahraničí, zatímco 5,7 tisíce bylo vystěhováno.

Nepříznivý vývoj signalizuje také pokles v úhrnné plodnosti. Jedné ženě se v letech 2009 - 2010 narodilo průměrně 1,49 dětí, v roce 2011 klesla tato hodnota na 1,42. Počet zemřelých osob zůstává shodně jako v roce 2010 na hodnotě 106,8 tisíce.

Výrazně klesla rozvodovost

Pokračuje i nadále vzrůstající trend dětí narozených mimo manželství, kterých bylo v roce 2010 40,3 procenta. Za loňský rok se takových dětí narodilo celkem 45,6 tisíc, tedy 41,8 procenta všech dětí. Průměrný věk matek při porodu se přitom nepatrně zvýšil na 29,7 let.

Pokles je možné vysledovat také v počtu sezdaných lidí. V roce 2011 bylo uzavřeno celkem 45,1 tisíce manželství, tedy lze mluvit o poklesu o 1,6 tisíce oproti předešlému roku. „Šlo o další úbytek uzavíraných manželství související jak s úbytkem sňatkuschopného obyvatelstva, tak i s dalším poklesem intenzity sňatečnosti a pokračujícího odkládání vstupu do manželství do pozdějšího věku,“ uvedl úřad.

Naproti tomu ubylo i rozvodů, a to oproti roku 2010 o 2,7 tisíce. Za loňský rok bylo rozvedeno celkem 28,1 tisíce manželství. Podíl manželství končících rozvodem tak klesl z rekordních 50 procent na 46,2 procenta.