Oficiálně ale MPO nechce tuto věc přímo potvrdit s tím, že veškerá jednání týkající se gripenů jsou teprve na začátku.

Dosavadní model vylučuje nový zákon

Současně se ale odkázalo na novelu zákona o veřejných zakázkách, která loni v záři zanesla do českého právního řádu evropskou směrnici o postupech při zadávání některých zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti. Tato směrnice možnost offsetů podle MPO výrazně omezuje.

„Podmínit další případný pronájem nadzvukových stíhaček Gripen offsety v dosavadním pojetí tak nebude možné,“ sdělil Právu Tomáš Paták z tiskového odboru MPO. Ministerstvo proto podle něj připravuje návrh na změnu vládního usnesení, které upravuje pravidla offsetové praxe v ČR. Příslušný materiál chce MPO vládě předložit do konce prvního pololetí tohoto roku.

České právo dává podle Patáka v souladu s evropskou legislativou zadavatelům za určitých okolností výjimku, v rámci které nemusí zadávat veřejné zakázky podle zákona o veřejných zakázkách.

„Důvodem uplatnění takové podmínky však nesmí být, jako tomu bylo doposud, ekonomická kompenzace, nýbrž řádně zdůvodněná ochrana bezpečnostních a obranných zájmů státu. Navíc bude muset takový požadavek mít souvislost s předmětem dodávky, možnost offsetů v dosavadním pojetí tímto definitivně končí,“ shrnul Paták.

Případná investice se bude podle něj muset opírat „o jasně definované strategické zájmy ČR přímo související s pronájmem gripenů a s bezpečností jejich dodávky“. Podle většiny expertů jsou přímé investice transparentní, ekonomický přínos z nich lze vyjádřit jasněji než v případě offsetů.

Ve hře pěti- a desetiletá varianta

Jednání se Švédskem o dalším pronájmu čtrnácti stíhaček Jas-39 Gripen zahájil ministr obrany Alexandr Vondra se švédským protějškem Stenem Tolgforsem na začátku letošního února, a to na základě doporučení Bezpečností rady státu.

„Jsme tedy teprve na začátku celého procesu vyjednávání. Případné budoucí kroky v oblasti průmyslové spolupráce musí být v souladu s českou a unijní legislativou,“ sdělil Právu mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek.

Pokud by se ČR dohodla se Švédskem na uzavření nové smlouvy, k jejímu podpisu by podle zdrojů Práva mohlo dojít už do konce letošního roku. Otázkou je, zda by šlo opět o desetiletý pronájem, protože premiér Petr Nečas se po jednání vlády vyjádřil, že by mělo jít spíše o dobu kratší, pětiletou.

Dosavadní smlouva o pronájmu je desetiletá, skončí 31. prosince 2014. Za desetiletý pronájem gripenů, jejich provoz, trénink pilotů a pozemní vybavení v Čáslavi vydá ČR 19,6 miliardy korun. Součástí dohody o pronájmu je program průmyslové spolupráce, celková výše offsetového závazku činí 25,5 miliardy korun. Společnost Gripen International jako součást koncernu SAAB se totiž zavázala k offsetovému programu ve výši představující 130 procent hodnoty částky, kterou Česko zaplatí za pronájem stíhaček.

Závazek byl už téměř splněn

Podle výroční zprávy, kterou Gripen International každoročně předkládá a resort obrany kontroluje a vyhodnocuje, je offsetový program plněn řádně, k 31. prosinci 2010 (oficiální údaje za loňský rok budou k dispozici v červnu) byly realizovány transakce za 23,74 miliardy Kč, tj. 93 procent celkového offsetového závazku. Údaje za loňský rok budou k dispozici až na jaře.

Do offsetového programu se zapojily např. firmy Jihlavan, Vítkovice Steel, Evektor, Honeywell Aerospace Olomouc, Aero Vodochody, A.E.G. Electric Tools nebo ZV – Nástroje.

Offsetové transakce nerealizuje Gripen International, ale britská společnost BAE Systems, která měla na základě smlouvy s Gripenem za úkol zajistit konkrétní plnění offsetových programů. V Česku byla zapsána jako BAE Systems Ltd., věnující se především poradenství v roce 1997, a následně v roce 2010 jako BAE Systems Czech Republic, s. r. o.

O skutečném přínosu společnosti BAE Systems se v minulosti značně spekulovalo. Řada dohodnutých offsetů totiž byla podle některých expertů zřejmě jen na papíře, neboť vycházela z již připravených smluv, které by tak jako tak byly uzavřeny. I kvůli těmto spekulacím byla v roce 2010 založena nová s. r. o. BAE Systems Czech Republic.

Offsetový program Gripen
* offsetový program Gripen běží od 14. 6. 2004 do 31. 12. 2014
* offsetový závazek odpovídá 130 procentům hodnoty všech splátek za pronájem letounů Gripen, což je 25,5 miliardy korun
* program je tvořen jednotlivými offsetovými zakázkami, ke konci roku 2010 jich bylo registrováno 48, v celkové hodnotě 23,7 miliardy korun
* hodnota offsetové transakce se stanovuje jako čistý export generovaný v souvislosti s danou zakázkou, nebo jako čisté tržby z prodeje vlastních výrobků firmy v návaznosti na investici
* offsetové transakce schvaluje ministerstvo obrany, administrátorem a garantem offsetového programu je MPO
* český offsetový tým má na starosti společnost BAE Systems, která je zodpovědná za plnění offsetového závazku