Celkem 74 procent dotázaných Čechů odpovědělo na dotaz, zda se v České republice cítí bezpečně, kladně (14% rozhodně ano, 60% spíše ano). Naopak jedna čtvrtina se v Česku bezpečně necítí (20% spíš ne, 5% rozhodně ne).

Únorové šetření přitom ukazuje, že se statistika pocitu bezpečnosti mění dlouhodobě k lepšímu. Za posledních 10 let, během nichž se tento faktor sleduje, stoupl počet lidí, kteří se cítí rozhodně nebo spíše bezpečně, z 45 procent na 74. Během posledních dvou šetření se pocit bezpečí zvýšil o šest procentních bodů, což je nejvýznamnější posun od roku 2006.

Podíl lidí, kteří se cítí bezpečně v místě svého bydliště, je ještě o šest procent vyšší než na celostátní úrovni. Naopak za spíše či rozhodně bezpečné nepovažuje místo svého bydliště 19 procent občanů, přičemž pocit bezpečí je nižší ve velkoměstech a naopak.

Co se týče hodnocení činnosti policie, poprvé za deset let přesahuje výrazně podíl spokojených nad nespokojenými, a to v poměru 54 ku 41. S činností policie v místě bydliště jsou spokojeny dvě třetiny dotázaných.

Spokojenost s policií v místě bydliště ovšem na začátku roku 2012 dosáhla po deseti letech stejné úrovně jako v roce 2002, kdy bylo zaznamenáno její maximum od začátku zjišťování před dvaceti lety.