„Vláda považuje dlouhodobou stabilitu veřejných financí za svou prioritu,“ řekl Nečas na pondělním Žofínském fóru a připomněl již dříve avizovaná úsporná opatření. „Debata o sadě rozpočtových změn není ukončená,“ podotkl.

Vyjmenoval základní body plánovaných kroků. První z nich, snížení výdajů, se uskuteční zejména prostřednictvím slučování agend státní správy, rušením úřadů a snižování jejich provozních výdajů. Druhým bodem je podle Nečase změna parametrů pro výpočet penzí. Promluvil také o úpravě daně z přidané hodnoty. „Dvakrát řeš výdaje, než jednou zvedneš daně,“ řekl Nečas.

Nečas reagoval na současný vývoj v rámci Evropské unie. „Žijeme v době, kdy celá Evropa je nucena přehodnocovat přístup k fiskální politice,“ řekl. „Tentokrát už nelze ekonomické problémy bagatelizovat tzv. řeckou lží,“ upozornil a připomněl, že ve vážných problémech se nachází celá eurozóna, přestože v posledních dnech vykázala o něco stabilnější vývoj.

V tomto smyslu Nečas upozornil na exportní závislost české ekonomiky. Poměr tuzemského exportu k HDP bylo podle něj za loňský rok zhruba 80procentní. Jakýkoli problém EU se proto odrazí v ekonomice České republiky. Nečas ale pochválil dobré výsledky české ekonomiky, které se odrážejí i v očích zahraničních investorů. „Bankovní sektor patří k nejlepším, veřejný dluh k nejnižším,“ řekl.

Premiér také apeloval na nezbytnost přijetí tzv. finanční ústavy. Její nepřijetí by podle něj poškodilo ČR nejen na domácí scéně, ale i v zahraničí. Kritizoval také neefektivní čerpání evropských fondů a zdůraznil význam urychlení výstavby energetické infrastruktury pro českou ekonomiku. Podle něj je nutné zaměřit se do budoucna na podporu drobných podnikatelů a na posílení diverzifikace exportu mimo unijní trhy.