Podle šéfky Akreditační komise Vladimíry Dvořákové, která diskutovala spolu s Mauritzovou a bývalou ministryní školství Miroslavou Kopicovou, však nehrozilo, že by studenti nejvyšších ročníků nemohli dostudovat. A to i v případě, že by byla škole odebrána akreditace, jak komise navrhovala.

Ministr školství Josef Dobeš (VV) přitom v pátek své rozhodnutí odůvodnil i "lidským rozměrem". Na odebrání akreditace by totiž nejvíce doplatili především studenti.

Akreditační komise hodlá rozhodnutí ministra napadnout žalobou ve veřejném zájmu. To může teoreticky rozhodnout i tak, že dá AK za pravdu a fakulta skončí uprostřed semestru.

AK má totiž za to, že vzdělání, které získají studenti na právnické fakultě v Plzni po 31. červenci, bude zpochybnitelné, neboť "bude realizováno ve studijním programu akreditovaném v rozporu se zákonem". Pokud by soud dospěl k témuž rozhodnutí, měli by studenti i škola problém.