Napsala to v sobotu Mladá fronta Dnes s odkazem na centrální evidenci exekucí. Soudní exekutor Kamil Košina listu potvrdil, že byl soudem vedením exekuce pověřen.

Europoslanec exekuci na svou pražskou vilu a chatu na Rakovnicku nepopřel, odmítl se k ní ale vyjádřit. "Obraťte se na mého právníka. Je zplnomocněn o tom hovořit," řekl Ransdorf.

Jeho advokát Roman Havlín řekl, že jeho klient všechny své závazky vůči věřiteli "zcela jistě splní, ačkoli oprávněnost výše dluhu nemůže z morálního hlediska uznat".  Jednání věřitele a zvláště smluvní sankce, kvůli níž se Ransdorf údajně ocitl v tíživé situaci, není podle něj v souladu s dobrými mravy.  Ransdorf, jehož měsíční plat je kolem půl miliónu, musí v první fázi uhradit 1,3 miliónu korun do 15 dnů.

V roce 2003 Ransdorfovi jeho přítel Vratislav Šlajer půjčil 700 000 korun na stavbu vily. Politik po vypršení termínu splatnosti dluh uznal a požádal o odklad splátky. "Nejsem lichvář, takže jsem nepočítal úroky. Pouze jsme se před čtyřmi lety dohodli, že mi vrátí vzhledem k inflaci jeden milión. Bez námitek s tím souhlasil a podepsal smlouvu. Jenomže dodnes jsem z dluhu neviděl ani korunu," řekl MfD Šlajer.

Dodal, že europoslanec s ním přestal komunikovat. Dal ho proto k soudu, který mu dal za pravdu a pověřil exekutora vymáháním dluhu. Právníky navíc pověřil, aby s jeho bývalým přítelem jednali jako s jakýmkoli jiným dlužníkem včetně vymáhání penále za nesplacený dluh. Ransdorf tak ke dnešku podle Šlajera dluží sedm milionů korun.