Ministerstvo školství vyzvalo komisi k uskutečnění nového jednání koncem února. "Ministerstvu se zdálo, že v naší zprávě není sladěn výrok s odůvodněním, a chtělo také, abychom prozkoumali vyjádření Západočeské univerzity," informoval v úterý tajemník Akreditační komise Jiří Smrčka.

Zástupci komise ale uvedli, že ve svém stanovisku z 8. února obšírně vysvětlili konkrétní důvody, proč není akceptovatelné, aby platnost akreditace magisterského studijního programu byla za současného stavu standardně prodloužena.

Podle nich komise postupovala v souladu s ustálenou správní praxí, přičemž ministerstvo ani vysoké školy nikdy takový postup nezpochybnily. "Považuje-li ministerstvo tuto dosavadní praxi za vadnou, je třeba upozornit na to, že samo takto rozhodlo od 1999 do současnosti v přibližně 250 případech," uvedla komise.

Komise: Program má nedostatky

Členové Akreditační komise zdůraznili, že výklad zákona o vysokých školách respektují, proto vydávají stanovisko, "jehož dikce formálněji odráží" závažné nedostatky, kvůli kterým by neměla být plzeňské právnické fakultě akreditace prodloužena.

"Odůvodnění tohoto stanoviska se dále shoduje s odůvodněním původního stanoviska k žádosti ze dne 8. února 2012," dodali zástupci komise.

Komise svůj návrh neprodloužit plzeňským právům akreditaci magisterského studijního programu "Právo a právní věda" se studijním oborem "Právo" v únoru odůvodnila zejména nedostatečným personálním zabezpečením, minimální vědeckou publikační činností a chybějícími granty.