Demokracie v České republice nefunguje tak, jak by měla. To si podle průzkumu myslí 53 procent dotázaných, zatímco opačný názor zastává 43 procent. Nelze však v tomto případě hovořit o nějakém výrazném výkyvu. „Z dlouhodobého hlediska podíl spokojených a nespokojených s fungováním demokracie kolísá kolem rozdělení ‘půl na půl’," uvedlo CVVM.

Hodnocení fungování demokracie v ČR (v procentech)
rokspokojení
nespokojení
2004
40
55
200750
46
200848
50
200948
48
201043
53
201151
46
2012
43
53
Zdroj: CVVM

Co se týče dlouhodobého hodnocení politického systému České republiky, nejlépe vycházejí z průzkumu 90. léta, která za pozitivní považuje 38 procent lidí ve srovnání s 15 procenty lidí, kteří kladně hodnotí současný politický systém. Češi pozitivně hodnotí i politický systém před rokem 1989 (23 procent spokojených). Nespokojenost se současným systémem je přitom oproti nespokojenosti se systémem komunistickým vyšší v poměru 60 ku 37.

 Hodnocení politického systému v ČR 
období
spokojení
nespokojení
neutrální
Odhad do příštích 10 let
18
39
18
Současnost
15
60
23
90. léta
38
18
35
Období před rokem 1989
23
37
25
Zdroj: CVVM

Podle aktuálního průzkumu poklesl počet lidí, kteří považují demokracii za lepší než jiný způsob vládnutí. Oproti minulým rokům tento údaj klesl o sedm až osm procentních bodů na 42 procent. Dvacet sedm procent lidí přitom uvedlo, že je jim jedno, zda u nás vládne demokratický nebo nedemokratický režim. O tři procenta méně je pak těch, kteří jsou otevřeni případnému autoritativnímu zřízení.