„Situace na vodních tocích v Olomouckém kraji je stabilizovaná a i prognóza je příznivá. Má se ochladit a tak se tání zpomalí. Změna může nastat, až voda poteče ve větší míře z Jeseníků a Beskyd, ale to momentálně není aktuální. Máme navíc dostatek času připravit se na to,“ řekla Právu mluvčí Povodí Moravy Veronika Slámová.

Potvrdila, že odhadovaný objem ledové masy, který se v minulých dnech vytvořil mezi Teplicemi nad Bečvou a Hranicemi a „odjel“ z Bečvy do Moravy, patřil k největším za posledních třicet let.

„My jsme to rámcově spočítali, jde zhruba o 250 tisíc kubíků ledu, které Moravou odešly. Pokud chcete číslo pro porovnání, jedno bych měla. Z Plumlovské přehrady na Prostějovsku jsme za rok vytěžili 200 tisíc kubíků bahna. Tady za krátký čas řeka odnesla o čtvrtinu více,“ dodala mluvčí.

Velké řeky bez ledu

Velké řeky jsou již fakticky všude bez ledu. Hodně pomohlo rozbití ker na jezech a rozmělnění v řece. Pokud by měly kry ještě někde zahrozit, tak na malých tocích. „Největší potíže s bariérami ker se na Vysočině podařilo odstranit, nyní je klid a výhled na příští dny nepřináší žádné riziko,“ popsala Slámová situaci na vysočinských řekách v Povodí Moravy.

U Povodí Vltavy je to jako přes kopírák. „Problémy s ledovými jevy na tocích ve správě Povodí Vltavy, které by bránily odtoku vody, nyní hlášeny nemáme,“ uvedla mluvčí Povodí Vltavy Michaela Pohůnková. Jak dodala, vodní nádrže ve správě povodí navíc disponují sníženou hladinou vody pro případné zachycení zvýšených průtoků v průběhu tání sněhu na horách.

Nic lepšího jsme čekat nemohli, tenhle stav je nejlepší.Mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský

Ještě v pátek odpoledne dispečink Povodí Labe sledoval 11 měřicích míst na šesti vodních tocích, kde platil první povodňový stupeň. „Pokles registrujeme všude, tak to bude zřejmě i o víkendu,“ řekl Právu dispečer Povodí Labe Jiří Petr.

„Jarní tání vlastně už máme za sebou,“ řekl Právu dispečer plzeňské pobočky Povodí Vltavy Petr Vicenda. „Sníh leží již jen na hřebenech Šumavy a to co odtaje, stačí zachytit nýrská přehrada,“ podotkl. „Průtoky v řekách odpovídají měsíci březnu, někde jsou dokonce podprůměrné,“ dodal.

Také ledové kry, které se nahromadily na Berounce, během posledních dnů roztály a samovolně odtekly. „Teď už tady nic nehrozí, ledy odtekly, protéká tu už jen voda, která se ani nevylévá z koryta,“ potvrdil velitel dobrovolných hasičů v Mokropsech Tomáš Havlík. „Nic lepšího jsme čekat nemohli, tenhle stav je nejlepší. Očekáváme postupné a pomalé odtávání sněhové přikrývky. Není to jako loni, kdy nám za tři dny spadlo 40 mm srážek a situace se tím zkomplikovala,“ řekl Právu mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský.

Bagry a odstřely se všude nehodí

Ne všude se ale ukázalo být vhodné narušit led bagry a odstřelem. Při problémech s ledem na Svratce v Borovnici, kde bariéra vyvolala na měřicím bodě dokonce třetí stupeň povodňové aktivity, se nakonec ukázala nejvhodnějším řešením pasivita.

Odborníci řekli, že zásahem by byla ohrožena blízká obec, tak se nic nedělalo. Ve čtvrtek odpoledne bariéra povolila a řeka v krátké době spadla ze třetího do prvního stupně povodňové aktivity.