Právě na paradoxní přístup znalce, který vypracoval klíčový posudek, s přihlédnutím k němuž byl otec dětí odsouzen na osm let a matka k tříleté podmínce, kritizoval soudce odvolacího senátu Vladimír Král.

"Je zarážející, že nebylo považováno za nutné, aby znalec v takovémto případě provedl vlastní vyšetření," citoval list soudce Krále, který rozhodl o vrácení případu před pražský městský soud.

Soudce Kamil Kydalka, který svůj rozsudek opřel právě o Bouškův posudek, nicméně odmítá, že by byl posudek špatně zpracovaný.

Věc nicméně hodlá prošetřit ministr Pospíšil.  "Pokud se prokáže, že posudek nebyl řádně zpracován, rozjedeme první správní řízení," citovaly LN ministra. To umožňuje nedávná novela zákona o znalcích a tlumočnících, na jejímž základě mohou být tyto profese za nekvalitní práci potrestány až stotisícovou pokutou.