Řeka, kde platil extrémní stupeň povodňového nebezpečí, ale tentokrát zůstala v korytě. Odpoledne už vodohospodáři snížili nebezpečí povodní na Stěnavě o stupeň z třetího na druhý. Stěnava si našla cestu ven z koryta nad Broumovem, kde zaplavila silnici v Hynčicích.

Cestáři sice zaplavený úsek uzavřeli zákazovými značkami, auta si přesto razila cestu přes mělkou louži.