Pospíšil, který na rozdíl od pozvaných žalobců dorazil, poslancům vysvětloval, jakým postupem lze získat od státního zastupitelství informace. Několikrát se obrátil přímo na Johna, například s výzvou, aby veřejně sdělil, v čem se Vrchní státní zastupitelství v Praze, které prověrku provádí, dopustilo nezákonnosti. Pokud podřízené státní zastupitelství s kontrolou nesouhlasí, může požádat o dohled nad dohledem, podotkl ministr. Doporučil Johnovi, aby si prostudoval příslušnou vyhlášku.

John se naopak podivil nad tím, že pověřený vrchní státní zástupce Stanislav Mečl vystoupil v debatním pořadu České televize, ale pozvání na jednání výboru nepřijal. Mečl by prý nedostával jiné otázky, než na které odpovídal v televizi.

Oč při kontrole běží
Kontrola na městském státním zastupitelství se zaměřuje na korupční trestní kauzy, případy týkající se veřejných zakázek, zneužití pravomoci či legalizování výnosů z trestné činnosti. Prověřují se ukončené i otevřené kauzy hlavně z předchozích dvou let.

"Není to mocenská půtka. Mám pět zcela konkrétních věcí, kdy byl podle městského státního zastupitelství porušen zákon," řekl novinářům po jednání výboru John. Jde podle něho o to, aby žádná ze stran sporu nepoužívala prostředky za hranou zákona.

S tím nesouhlasil ministr. "Nenapadá mě jiná důvodnost tohoto setkání než ta, že šlo o politické jednání," řekl novinářům ministr.

Opoziční poslanci neváhali v kuloárech zhodnotit zasedání jako "trapnost".