O prezidentově podpisu v pondělí Hrad informoval novináře. Deset let připravovaný zákoník o více než třech tisíc paragrafech začne platit od roku 2014 a nahradí kodex, který byl přijat v roce 1964 a od té doby byl pouze novelizován.

„Největším problémem je, že chybí katalog dysfunkcí současného systému. Měl by nás někdo přesvědčit, že důvod, proč máme jít do tak velkého rizika, je ten, že současná právní úprava je neudržitelná,“ řekl minulý týden Jakl, podle něhož jde o to, „jestli si právní experti jenom neutužili svůj monopol na výklad práva a nepřiblížili nás ke stavu, kdy bez advokáta či právníka nebudeme schopni vyjít ani z domu“.

Zákon klade větší důraz na osobnostní práva před majetkovými vztahy a ponechává více prostoru pro dohodu stran. Novými pravidly se bude řídit například dědictví, norma umožní třeba bez problémů věnovat umělecké dílo galerii. Bude také možné osvojit si zletilou osobu. Větší právní ochranu získala zvířata, zákoník o nich říká, že „mají zvláštní význam a hodnotu již jako smysly nadaný živý tvor“.

Větší oporu pro výchovu dostanou rodiče, ti budou mít právo usměrňovat dítě za pomoci přiměřených výchovných opatření.

I kdyby Klaus zákon vetoval, vládní koalice se 114 hlasy by jej ve Sněmovně nejspíš přehlasovala. K tomu je třeba nadpoloviční většiny ze všech 200 poslanců, tedy nejméně 101.