Změnit se podle Nečase musí špatný akreditační systém nebo udělování titulů profesorům a docentům. Podpořil i rozvrstvení vysokých škol nebo kontraktové financování. Připravované změny odmítla většina akademické obce, studenti plánují protesty.

Je potřeba již konat.premiér Petr Nečas k reformě VŠ

"K žádnému omezování akademických svobod, autonomie, samosprávy v naší zemi nedojde," upozornil premiér v reakci na nejčastější výtky odpůrců reformy. Názorům všech zájmových skupin je podle něj třeba věnovat velkou pozornost, nejde ale donekonečna dělat nejrůznější analýzy a varianty řešení.

"Je potřeba již konat," dodal s tím, že reformy se připravují už od roku 2006.

Premiér tak podpořil například zpoplatnění studia a systém studentských půjček. "Sníží bariéru k vysokoškolskému vzdělání," myslí si.

Školám se reforma nezamlouvá

Návrh dvou reformních zákonů odmítají kromě České konference rektorů také Rada vysokých škol a akademické senáty většiny univerzit. Proti reformě bojuje také nová Iniciativa za svobodné vysoké školy, kterou podpořila řada osobností veřejného života. Kromě omezení akademických svobod se odpůrci reforem bojí také zavedení školného.

Kabinet by měl návrh reformy projednat v březnu. Poslední únorový týden přitom bude na většině univerzit protestní.

Reformy se připravují několik let, kvůli protestům akademické obce byly pokaždé odloženy. Kromě školného se v nich počítá také se změnami pravomocí akademických orgánů a akreditační komise. Nově by se také školy měly orientovat buď na výzkum, vzdělávání nebo praktické uplatnění absolventů.