Paroubek, který k soudu nepřišel, se v žalobě na zásah do osobnostních práv dožadoval omluvy za tuto část otázky položenou v rozhovoru Sobotkovi: „V kuloárech se spekuluje o variantě, že by se z klubu ČSSD mohla vydělit skupina poslanců kolem expředsedy soc. dem. Paroubka, která by svou podporou vládě nahradila Věci veřejné“. Žaloba se ovšem už netýkala další věty: „Máte takové indicie?“

Hned na úvod se soudce Tomáš Novosad otázal Paroubkova právního zástupce Pavla Hrtúse, zda nechce vzít žalobu zpět. Hrtús odvětil, že k tomuto kroku nemá od svého klienta oprávnění.

Právní zástupce vydavatele Práva tedy soudu předložil důkazy, že o záležitosti, na kterou se Ovčáček otázal Sobotky, média referovala už několik měsíců před tím, než se na to redaktor Práva zeptal Sobotky.

Šlo o obecně známou věc

Spekulace, že skupina poslanců kolem Paroubka by mohla podpořit vládu, byla probírána jak v tisku, tak v rozhlase. Poukázal proto na to, že se redaktor Práva pouze dotázal na obecně známou věc, aniž by něco tvrdil nebo v souvislosti s Paroubkem hodnotil.

Hrtús soudu navrhnul výslech svědka, a to někdejšího blízkého Paroubkova spolupracovníka Ivana Přikryla. Ten měl podle Paroubkova právníka doložit, že bývalého lídra soc. dem. otázka položená Sobotkovi poškodila. Například tím, že byl na ni tázán v rámci ČSSD, když byl ještě jejím členem. Soudce návrh zamítnul.

V rozsudku zamítl jak žalobu na Ovčáčka, tak na vydavatele Práva jako neodůvodněnou. Poukázal mj. na fakt, že Paroubek žaloval pouze část otázky. Navíc konstatoval, že Paroubkovi, vzhledem k tomu, že se o tématu psalo dávno před rozhovorem se Sobotkou, nemohla vzniknout újma.

Soudce také poznamenal směrem k zástupci žaloby, že Paroubek nebude muset hradit náklady řízení deníku Právo, protože vydavatele zastupoval podnikový právník.

Paroubkův právník si vzal lhůtu na odvolání.