Vedle 14 milostí prezident rozhodl o odkladu výkonu trestu odnětí svobody u Tomáše Maliny. Tomu byl trest uložen za zpronevěru a odklad platí až do rozhodnutí o žádosti o milost, které Klaus učiní na základě dalšího vývoje zdravotního stavu jmenovaného.

Klaus udělil milost mimo jiné i šéfce Metropolitní univerzity Praha Anně Benešové, odsouzené k podmíněnému trestu za korupci. Musí se starat o vážně nemocného člena rodiny.

Někteří omilostnění se deliktů dopustili "ve věku blízkém věku mladistvých" a nyní vedou spořádaný život, případně se starají o nezletilé děti. Pomohlo jim i to, že uhradili škodu, vykonali část trestu, případně byli do té doby netrestaní.

V několika případech prezident přihlédl ke zdravotnímu stavu, případně k tomu, že se dotyční musejí starat o nezletilé potomky, případně těžce nemocné nejbližší příbuzné.

Například Jindřichu Pokornému, který byl potrestán za řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění a maření výkonu úředního rozhodnutí, prominul prezident zbytek trestu s ohledem na jeho věk a zdravotní stav s podmínkou, že po dobu dvou let nespáchá trestný čin. "Na současně uložené tresty zákazu řízení motorových vozidel se milost nevztahuje," doplnil Ochvat.