„Kdyby studenti museli přestoupit na jiné fakulty, není vyloučené, že by kvůli rozdílnosti studijních programů byli přijati do nižších ročníků,“ řekla Právu rektorka Západočeské univerzity Ilona Mauritzová.

„Může tak dojít k paradoxu, že i řádný student, který měl vynikající výsledky a nikdy neopakoval ročník, se stane studentem, který studuje nadstandardně dlouho a musí si tak za studium platit,“ upozornila rektorka.

V současné době se u pětiletého studia toleruje jeden rok navíc, každý další si už dotyční musejí hradit ze svého – v Plzni se za jeden nadstandardní semestr platí téměř osmnáct tisíc korun. „Připravuje se ale úprava, která počítá s tím, že od roku 2013 by stát platil za studenta jen základních pět let,“ připomněla Mauritzová.

Čas na přestup se krátí

Rektorka jednala v pátek večer o problémech spojených s dalšími osudy studentů práv s náměstkem ministra školství Ivanem Wilhelmem.

„Musíme si připravit plán pro případ, že by fakulta neuspěla s odvoláním proti rozhodnutí Akreditační komise. Nedovedu si představit, že bychom to začali řešit někdy v květnu,“ konstatovala Mauritzová.

Na vyjednání podmínek přestupů plzeňských studentů na jiné školy je skoro pozdě už teď. „Na některých fakultách se podávání přihlášek uzavírá už na konci února,“ poznamenala Mauritzová.

Wilhelm na schůzce oznámil, že ministerstvo školství zašle Západočeské univerzitě oficiálně písemné stanovisko Akreditační komise s žádostí o vyjádření.

„Univerzita toto stanovisko poskytne Fakultě právnické a požádá ji o rozbor, který následně zašle ministerstvu,“ sdělila mluvčí univerzity Kamila Kvapilová. Ministerstvo přislíbilo součinnost při řešení dalšího studia postižených studentů.

Studenti musí čekat

„Možné varianty řešení ale nelze sdělit studentům dříve, než budou projednány s dalšími dotčenými subjekty a než ministerstvo vydá svoje rozhodnutí k verdiktu Akreditační komise, na což má ze zákona lhůtu třiceti dnů,“ uzavřela Kvapilová.